Lastenhoidon tuen saaja- ja maksuluettelo on lokakuusta 2021 alkaen saatavissa vain Kelmussa. Hae valtuus nyt. https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kunnat-lastenhoidon-tuen-laskutus /

Förteckningen över mottagare och utbetalningar av barnavårdsstöd finns från och med oktober 2021 endast i Kelmu. Ansök om fullmakt för Kelmu. https://www.kela.fi/web/sv/samarbetspartner-kommuner-fakturering-av-barnavardsstod