Maksusitoumuksia ei saa tulostaa ja antaa asiakkaalle. Kela toimittaa maksusitoumukset asiakkaalle. Betalningsförbindelser får inte skrivas ut och ges åt kunden. FPA sänder betalningsförbindelserna åt kunden.