Ketterästi kuntoon -kehittämishanke

Toteuttaja

HUS

Tavoite

Ketterästi kuntoon – kehittämishankkeen tarkoitus on parantaa Suomessa tarjottavien mielenterveyden kuntoutuspalvelujen saatavuutta. Hankkeessa kehitetään kaksi uutta ketterää etäkuntoutusmallia, jotka yhdistelevät toisaalta reaaliaikaista kasvokkaista psykoterapiaa ja etäpsykoterapiaa ja toisaalta ajasta ja paikasta riippumatonta omahoitoa ja reaaliaikaisia etäohjauskäyntejä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat masennus- ja ahdistushäiriöstä kärsivät mielenterveyskuntoutujat, joiden opiskelu tai työkyky on selvästi vaarantunut. Kohderyhmä vastaa Kelan kuntoutuspsykoterapian kohderyhmää. Molempiin interventioihin pyritään rekrytoimaan 20 mielenterveyskuntoutujaa eli yhteensä 40 kuntoutujaa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää mielenterveyskuntoutukseen sopiva kasvokkain käytävää terapiaa ja videovälitteistä etäpsykoterapiaa yhdistelevän hoidon lyhytinterventiomalli sekä kehittää mielenterveyskuntoutukseen sopiva videovälitteistä etäterapiaa ja ajasta ja paikasta riippumatonta psykoterapeuttista omahoitoa yhdistelevä mini-interventiomalli.

Mitä hankkeesta saadaan?

Etäkuntoutusmalli potentiaalisille Kelan kuntoutuspsykoterapian asiakkaille.

Kohderyhmä

Työikäiset masennus- ja ahdistushäiriötä sairastavat

Kesto

1.11.2016-31.10.2018

Yhteystiedot

Jan-Henry Stenberg, linjajohtaja, jan-henry.stenberg(at)hus.fi