KIILA-kuntoutus

Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus on tarkoitettu työsuhteessa oleville kuntoutujille. Kelan ja työeläkelaitoksen välisestä yleisestä työnjaosta poiketen tätä kuntoutusta järjestää Kela.

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen.

KIILA on tarkoitettu työssä oleville alle 67-vuotiaille henkilöille, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa. KIILA-kuntoutus soveltuu myös yrittäjille. Se on ammatillista kuntoutusta, joten hakijoiden tulee terveydentilansa puolesta täyttää Kelan ammatillisen kuntoutuksen kriteerit (KKRL, 6 §). Kuntoutusta haettaessa tulee erityisesti kuvata työssä selviytymistä heikentävät asiat. Kuntoutus pitää aloittaa riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata.

Työpaikan ja työterveyshuollon pitää selvittää riittävästi kuntoutusmahdollisuuksia. Jos tarvitaan laaja-alaista moniammatillista kuntoutusta eivätkä työpaikan toimenpiteet ole riittäviä, työntekijä voidaan ohjata KIILA-kuntoutukseen.

Tarvittaessa työnantaja voi sopia työterveyshuollon kanssa KIILA-kuntoutuksen hakemisesta työntekijäryhmälle. Myös yksittäinen hakija voi hakea Kelasta KIILA-kuntoutusta.

Lue lisää