KILPA-hanke


Hankkeessa tarkastellaan Kelan järjestämien ja rahoittamien kuntoutuspalveluiden markkinoita. Hanke koostuu viidestä osatutkimuksesta, joissa tarkastellaan vaikeavammaisten yksilöllisten avomuotoisten fysioterapiapalveluiden markkinoita, harkinnanvaraisten kuntoutuspalveluiden markkinoita (erityisesti harkinnanvaraisten yksilöllisten kuntoutusjaksojen osalta), sekä asiakkaan valintaa kuntoutuspalveluissa.

Tutkimuksen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää muun muassa

  • miten markkinat reagoivat palveluseteliin liittyvään hintasääntelyyn.
  • miten palvelusetelin käyttöä ja hintakorimallia voitaisiin Kelassa edelleen kehittää eri palveluissa.
  • millaisia liiketoimintastrategioita kuntoutuspalveluiden järjestämiseen liittyy.
  • miten markkinat reagoivat kilpailuun.
  • miten asiakkaan valinnan toteutumista voidaan Kelassa edistää ja kehittää.

Aikataulu

Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2014–31.10.2019.

Yhteystiedot

Tutkija Visa Pitkänen, puh. 050-5926499