Koulumatkatuen ostokertojen ja tukikuukausien laskennan ohje

Laskurilla voit laskea ostotodistukseen ((Koulumatkalippujen ostotodistus linja-autoa (Matkahuolto) varten tai Waltti koulumatkatukilippujen ostotodistus) täytettävät ostokerta- ja ostoajankohtatiedot. Laskurilla voit laskea myös yleisesti koulumatkatukiaikaa eri kulkutavoilla

Koulumatkatukeen oikeuttavan ajan tulee kestää vähintään 18 päivää kalenterikuukaudessa, jotta opiskelijalla on oikeus koulumatkatukeen ja hänelle voidaan kirjoittaa ostotodistukseen ostokerta. Jos kulkutapa vaihtuu kesken kalenterikuukauden niin, että kumpikaan kulkutavoista ei kestä vähintään 18 päivää, tukioikeus määräytyy kalenterikuukauden ensimmäisen kulkutavan mukaan.

Esimerkki

Opiskelija hakee koulumatkatukea säännönmukaiselle opiskeluajalle 10.8.-1.6. kulkutapana Matkahuollon linja-auto ja työssäoppimisen ajalle 15.1.-28.2. kulkutapana VR:n juna. Rekisteröi laskuriin kulkutapajaksot seuraavasti: • 10.08.2016-14.01.2017 ja rastita kohta linja-auto • 15.01.2017-28.02.2017 ja rastita kohta joukkoliikenne • 01.03.2017-01.06.2017 ja rastita kohta linja-auto

Huom! Laskurilla voi laskea vain meno- ja paluumatkoja, jotka kuljetaan samoilla kulkutavoilla. Laskuri ei anna oikeaa tulosta ostokerroista, jos esimerkiksi menomatka kuljetaan linja-autolla ja paluumatka junalla. Ota tällaisessa tapauksessa tarvittaessa yhteyttä Kelaan varmistaaksesi ostokertojen määrän lukuvuodessa.

Koulumatkatuen yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa koulumatkatuen sivuilta sekä Kelasta.

Kulkutavat koulumatkatukeen oikeuttavalla ajalla

Anna ajanjakso, jolle haluat laskea ostokertojen ja/tai tukikuukausien määrän. Voit lisätä uusia ajanjaksoja Lisää rivi -painikkeella. Ajanjaksojen tulee kuulua samaan lukuvuoteen (1.8.-31.7.). Voit antaa ajanjaksot seuraavasti: 10082016 tai 10.8.2016.

Rekisteröi kulkutavan alkupäivämääräksi se päivä, jolloin opiskelija jättää koulumatkatukihakemuksen oppilaitokseen ja annat hänelle ostotodistuksen.

Esimerkki

Opiskelija on aloittanut opiskelun 10.8., mutta hän asioi opintotoimistossa vasta 15.9. Ostotodistuksen ostokerrat lasketaan 15.9 alkaen.

Opiskelija on jo ostanut kuukausilippuja

Anna kuukausilippujen kappalemäärä, jos opiskelija on ostanut seutuliikenteen (Waltti) tai Matkahuollon linja-autoliikenteen kuukausilippuja ennen ostotodistuksen saamista. Kela maksaa koulumatkatuen suoraan opiskelijalle niiden kuukausilippujen osalta, jotka opiskelija on ostanut ilman ostotodistusta. Nämä yksittäin korvattavat liput vähentävät ostotodistuksen ostokertoja ja siksi ne tulee rekisteröidä erikseen. Huomioi kuitenkin seuraava esimerkkitilanne, jossa ilman ostotodistusta ostettuja lippuja ei pidä rekisteröidä laskuriin.

Esimerkki

Opiskelija on aloittanut opiskelun 10.8., mutta hän asioi opintotoimistossa vasta 15.9. Koska ostotodistuksen ostokerrat lasketaan 15.9 alkaen, ennen tätä ostettuja lippuja ei rekisteröidä laskuriin, koska niiden ei kuulu vähentää ostotodistuksen ostokertoja.

Ostotodistuksen ostokerrat

Koulumatkatukioikeus ajalla -kohdassa näytetään tukioikeus täysien kalenterikuukausien mukaan. Tukioikeus näytetään myös kulkutavoittain sekä tukikuukausien että ostokertojen osalta. Kulkutavan tukikuukausi- ja ostokertamäärät ovat samat, jos opiskelija ei ole ostanut erikseen korvattavia kuukausilippuja.

Ostotodistuksen ostokerrat merkitään opiskelijalle annettavaan ostotodistukseen. Koulukuljetuksen laskutuskerrat kertoo, miten monta kertaa lukuvuodessa opiskelijan koulukuljetuksesta voi laskuttaa.

Ostotodistuksen ostoajankohta

Ostotodistuksen ostoajankohta merkitään ostotodistukseen. Opiskelija voi kuitenkin ostaa lippunsa 2 viikkoa ennen alkupäivää. Tämä on kerrottu ostotodistuksen kohdassa Ohjeita lipun myyjälle. Laskuri vähentää opiskelun tai koulumatkatukioikeuden päättymispäivästä 14 kalenteripäivää. Laskurin antama päivämäärä tulee merkitä ostotodistukseen viimeiseksi lipun ostoon oikeuttavaksi päiväksi.

Viikonloppu tai arkipyhä

Jos ajanjakso, jolle on rekisteröity kulkutapa, päättyy perjantaille tai arkipyhää edeltävään päivään, lisää laskuri ajanjaksoon viikolopun päivät (lauantai ja sunnuntai) tai arkipyhäpäivän, jos ajanjakson jälkeen on rekisteröity toinen ajanjakso.

Esimerkki

Käyttäjä on rekisteröinyt seuraavat ajanjaksot ja kulkutavat: • 10.08.2016-26.08.2016 rasti kohdassa linja-auto • 05.09.2016-26.05.2017 rasti kohdassa joukkoliikenne Ensimmäisen jakson viimeinen päivä on perjantai 26.8.2016 ja jakson jälkeen on rekisteröity toinen ajanjakso. Ensimmäiseen jaksoon laskuri lisää viikonlopun päivät (lauantai ja sunnuntai). Tästä johtuen jakson kesto on vähintään 18 päivää ja se oikeuttaa koulumatkatukeen. Laskuri antaa edellä mainitussa tilanteessa ilmoituksen "Viikonloppu tai arkipyhä lisätty, ks. yleisohje". Laskuri ei lisää perjantain 26.5 jälkeen viikonlopun päiviä, koska jakso päättyy, eikä sen perään ole rekisteröity toista ajanjaksoa.