Asumisen tuista kertovat kela.fi-sivut uudistuivat – tieto löytyy nyt aiempaa helpommin

Uudistetuilta sivuilta asiakas löytää helpommin omaa tilannettaan koskevaa tietoa asumisen tuista. Sivuja on aiempaa kätevämpää käyttää mobiililaitteilla.

Asumisen tukia käsittelevät uudet kela.fi-sivut on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Uudistetuilla sivuilla tietoa on kohdennettu niin, että asiakas löytää helpommin olennaisen tiedon oman asuinpaikkansa tai asumismuotonsa perusteella. Sivujen sisältöä ja rakennetta on selkeytetty ja hankalia käsitteitä on selitetty muun muassa esimerkkien avulla.

Moni asiakas etsii esimerkiksi tietoa siitä, miten tulot vaikuttavat asumistukeen. Uusille sivuille on koottu aiempaa selkeämmin tietoa eri etuuksien, palkan ja pääomatulojen vaikutuksesta tuen määrään.

Suurin osa sivujen sisällöistä käsittelee yleistä asumistukea, jota voivat saada pienituloiset asiakkaat. Asumistuen tarkoitus on auttaa asumismenojen maksamisessa. Vuonna 2021 yleistä asumistukea sai lähes 520 000 ruokakuntaa.

Helpompi käyttää mobiililaitteella

Uudistuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota asiakkaisiin, jotka selaavat sivuja mobiililaitteella. Uusien sivujen sisällöt on muotoiltu niin, että mobiilikäyttäjä löytää tiedon helpommin. Tällä hetkellä noin 60 % sivujen käynneistä tehdään mobiililaitteilla.

Uudistuksessa on hyödynnetty muun muassa asiakkaiden palautteita ja Instagramissa asiakkaille tehdyn kyselyn tuloksia.

Palautetta ja kehitysehdotuksia uusista sivuista voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen kelafi@kela.fi.

Tutustu uusiin sivuihin: Yleinen asumistuki - kela.fi