Hallitus esittää työttömille uutta työnhakumallia

Suomen hallitus on esittänyt uutta mallia työn hakemiseen. Sen tavoitteena on tarjota työttömälle työnhakijalle aiempaa enemmän yksilöllistä tukea etenkin työttömyyden alussa. Uudessakin mallissa työnhakijan pitää hakea säännöllisesti töitä, jotta oikeus työttömyysetuuteen säilyy. Työttömyysetuuksiin liittyviä karensseja kuitenkin lyhennettäisiin.

Uuden työnhakumallin eli niin sanotun pohjoismaisen työvoimapalvelumallin on tarkoitus tulla voimaan toukokuussa 2022. Uudessa mallissa jokaisen työttömän tilanne ja mahdollisuudet hakea töitä arvioitaisiin yksilöllisesti. Siinä työtön työnhakija ja TE-palveluiden tai kunnan asiantuntija tapaisivat heti ensimmäisinä työttömyyspäivinä ja tekisivät työllistymissuunnitelman. Sen jälkeen tapaamisia olisi alkuvaiheessa kahden viikon välein. Tarkoitus on, että jokainen työnhakija saisi sellaista tukea ja palveluita, joita tarvitsee.

Uudessa mallissa työttömän pitäisi lähtökohtaisesti hakea kuukaudessa neljää työpaikkaa, jotta oikeus työttömyysetuuteen säilyy. Tästä voitaisiin poiketa esimerkiksi silloin, jos työnhakija on työkyvytön. Työnhakija voi itse valita, mitä työpaikkoja hakee. Työttömyysetuutta ei voisi menettää eikä sen määrä pienenisi, jos on hakenut riittävästi töitä ja toiminut työllistymissuunnitelman mukaan.

Karenssit lyhenisivät merkittävästi

Jos työnhakija ei hakisi töitä sovitusti, hän voisi saada muistutuksen. Jos työnhakija jättäisi uudestaan hakematta töitä, hän voisi saada lyhyen karenssin. Sen aikana työttömyysetuutta ei maksettaisi ollenkaan. Nykyisen 60 päivän sijaan karenssi kuitenkin kestäisi vain 5 tai 10 päivää.

Jos työnhakija jättäisi toistuvasti hakematta työtä, hän voisi menettää oikeuden työttömyysetuuteen toistaiseksi. Jos työnhakija kieltäytyisi varmasta työpaikasta, hän voisi saada 45 päivän karenssin. Nykyisin karenssi on 90 päivää.

Uudistukseen liittyvä lakiesitys etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Kela tiedottaa ja ohjeistaa asiakkaitaan, kun lait on vahvistettu ja niiden yksityiskohdat ovat selvillä.

Lue lisää