Kotikunnattomilla henkilöillä voi olla oikeus koronatestiin, koronarokotukseen ja koronan hoitoon maksutta

Vaikka sinulla ei olisi kotikuntaa Suomessa, voit käydä koronatestissä, saada hoitoa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin ja saada koronarokotteen Suomen julkisessa terveydenhuollossa pääsääntöisesti maksutta.

Sinulla on oikeus käydä koronatestissä, saada hoitoa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin ja saada koronarokote maksutta Suomen julkisessa terveydenhuollossa

 • jos sinulla on Suomessa kotikunta
 • jos sinulla ei ole kotikuntaa, mutta sinulla on hoito-oikeustodistus:
  • EU- ja Eta-maista, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista tulevat henkilöt saavat hoidon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.
  • Ulkomailla asuvat suomalaiset eläkeläiset saavat hoidon Kelan myöntämällä eläkkeensaajan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.
  • Pohjoismaalaiset eivät välttämättä tarvitse eurooppalaista sairaanhoitokorttia Suomessa, vaan hoidon saa myös esittämällä passin tai muun virallisen henkilöllisyystodistuksen.
  • Australiasta tulleet saavat hoidon esittämällä passin.
 • jos sinulla on oikeus Kelan myöntämään asiakirjaan Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa (esimerkiksi Suomessa työskentelevät henkilöt)
 • jos sinulla ei ole kotikuntaa eikä oleskelulupaa ja olet matkailijana Suomessa.

Asiakasmaksulain eli sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta annetun lain uusi 13. § tuli voimaan 1.7.2021. Sen mukaan asiakkaalta ei saa periä maksua, kun kyse on:

 • tartuntatautilain 44. §:ssä, 45. §:n 1. momentissa ja 47. §:ssä tarkoitetuista rokotuksista, kuten koronarokotuksista
 • yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi annettavasta tutkimuksesta ja terveydenhuoltolain 50. §:ssä tarkoitetusta kiireellisestä hoidosta sekä yleisvaarallisen tartuntataudin hoitoon määrätyistä lääkkeistä
 • raskaana olevan HIV-positiivisen henkilön tutkimuksesta, hoidosta ja hoitoon määrätyistä lääkkeistä.

Uusi lainkohta ei kuitenkaan koske henkilöä, jonka oleskelu Suomessa on tarkoitettu tilapäiseksi tai joka saa kustannuksiin korvausta muun lain tai vakuutuksen perusteella.

Muissa kuin edellä kuvatuissa tilanteissa koronaviruksen aiheuttaman taudin hoito, testaus ja rokotus on maksullista, kuten muukin julkisessa terveydenhuollossa annettava hoito. Tällöin sinulta voidaan periä koronan hoidosta, testauksesta tai rokotuksesta aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti.

Kunnat voivat päättää antaa maksutonta koronan hoitoa muillekin henkilöille. Voit olla yhteydessä kuntaan ja selvittää, keille se tarjoaa koronan hoidon maksutta.

Lisätietoja asiakkaille: