Ruotsin uusi ansiosidonnaisen eläkkeen lisä maksuun – Kelan etuudet täytyy tarkistaa

Ruotsin eläkeviranomainen lähettää viikoilla 33 ja 34 päätöksiä niille eläkkeensaajille, joilla on oikeus Ruotsin uuteen etuuteen, ansiosidonnaisen eläkkeen lisään. Etuutta aletaan maksaa eläkkeensaajille syyskuun alusta alkaen. Ruotsin uusi etuus voi vaikuttaa myös Kelan etuuksiin, joten Kelan etuudet täytyy tarkistaa.

Ruotsin eläkevirasto Pensionsmyndigheten alkaa maksaa 1.9.2021 alkaen pienituloisille, pitkään töissä olleille eläkeläisille uutta etuutta, ansiosidonnaisen eläkkeen lisää. Eläkkeen nimi on ruotsiksi inkomstpensionstillägg. Etuutta ei tarvitse hakea, vaan Pensionsmyndigheten myöntää sen automaattisesti. Päätös oikeudesta uuteen etuuteen lähetetään eläkkeensaajille viikoilla 33 ja 34. Ensimmäiset etuuserät maksetaan Pensionsmyndighetenin mukaan 18.–19. syyskuuta.

Uusi etuus voi vaikuttaa joihinkin Kelan etuuksiin. Jos saat Ruotsista uutta etuutta ja lisäksi Kelan eläkkeitä, elokuun jälkeen maksettavat Kelan eläkkeesi täytyy tarkistaa. Ansiosidonnaisen eläkkeen lisä voi vaikuttaa ainakin seuraavien etuuksien määrään: takuueläke, eläkkeensaajan asumistuki ja perustoimeentulotuki. Jos vuositulosi muuttuvat huomattavasti uuden etuuden vuoksi, myös leskeneläkkeen täydennysmäärä täytyy tarkistaa.

Toimita Kelaan tarkistushakemus ja todistus

Tarkistusta varten sinun täytyy toimittaa Kelaan tarkistushakemus sekä todistus Ruotsin uuden etuuden määrästä 1.9.2021 alkaen. Todistus voi olla esimerkiksi kopio eläkepäätöksestä, eläkkeen maksuilmoituksesta tai muusta eläkkeen maksajalta saadusta todistuksesta. Jos olet aiemmin toimittanut Kelaan pelkästään todistuksen Ruotsin etuuden määrästä, sinun täytyy toimittaa vielä tarkistushakemus.

Voit tehdä tarkistushakemuksen

  • OmaKelassa. Liitä mukaan todistus Ruotsin eläkkeen määrästä. Jos todistus ei ole sähköisessä muodossa, voit skannata sen tai ottaa siitä kuvan.
  • Soittamalla numeroon 020 634 0200
  • Täyttämällä ja tulostamalla tarkistushakemuksen (E285). Toimita hakemus ja todistus Ruotsin eläkkeen määrästä Kelan palvelupisteeseen tai lähetä ne postitse osoitteeseen Kv-keskus, PL 78, 00381 HELSINKI.

Voit tarvittaessa soittaa Kelan kansainvälisten asioiden asiakaspalvelunumeroon 020 634 0200.

Ruotsin takuueläkkeen maksaminen jatkuu

Ruotsissa on myös esitetty, että takuueläkkeen (garantipension) maksamista EU- ja Eta-maihin sekä Sveitsiin jatkettaisiin vuoden 2022 syyskuun loppuun asti. EU-tuomioistuin antoi vuonna 2017 ennakkoratkaisun, jonka Ruotsi tulkitsi niin, että takuueläkettä ei enää tarvitse maksaa ulkomaille. Takuueläkkeen maksamista ulkomaille on kuitenkin jatkettu tilapäisellä lainsäädännöllä.

  • Inkomstpensionstillägg = ansiosidonnaisen eläkkeen lisä (Suomessa ei ole vastaavaa etuutta.)
  • Garantipension = Ruotsin takuueläke

Ruotsin uudesta etuudesta ja sen vaikutuksista Kelan etuuksiin voi lukea tarkemmin helmikuussa julkaistusta tiedotteesta: Ruotsi alkaa maksaa uutta ansiosidonnaisen eläkkeen lisää – takuueläkkeen maksu Suomeen jatkuu

Lue lisää: