Koronaviruksen vuoksi saadun hoidon maksuttomuuteen muutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriö on tarkentanut aikaisempaa tulkintaansa koronaviruksen vuoksi saadun hoidon maksuttomuudesta Suomessa. Uuden linjauksen mukaan hoito on maksutonta, jos sinulla on Suomessa kotikunta tai jos olet matkailija. Myös ne henkilöt, joilla on oikeus Kelan myöntämään hoito-oikeustodistukseen, saavat hoidon ilman maksua. Muille hoito on maksullista kuten muukin sairaanhoito. Uusi linjaus tuli voimaan 11.5.2020.

Tämä tiedote sisältää päivityksiä 25.3. julkaistuun tiedotteeseen Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saa hoidon ulkomailla myös koronatilanteessa – vältä kuitenkin kaikkea matkustamista.

Jatkossa oikeutta koronaviruksen aiheuttaman taudin hoitoon maksutta ei ole niillä, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa tai oikeutta hoito-oikeustodistukseen. Aiempi linjaus hoidon maksuttomuudesta näille henkilöille on siis kumottu.

Uusi linjaus otettiin käyttöön 11.5. alkaen.

Oikeus maksuttomaan koronan hoitoon Suomen julkisessa terveydenhuollossa

Sinulla on oikeus saada hoito koronaviruksen aiheuttaman tautiin Suomessa ilman maksua

 • jos sinulla on Suomessa kotikunta
 • jos sinulla ei ole kotikuntaa, mutta sinulla on hoito-oikeustodistus:
  • EU- ja Eta-maista ja Sveitsistä tulevat henkilöt saavat hoidon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Ulkomailla asuvat suomalaiseläkeläiset saavat hoidon Kelan myöntämällä eläkkeensaajan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.
  • Pohjoismaalaiset eivät välttämättä tarvitse eurooppalaista sairaanhoitokorttia Suomessa, vaan hoidon saa myös esittämällä passin tai muun virallisen henkilöllisyystodistuksen.
  • Isosta-Britanniasta ja Pohjois-Irlannista tulleet saavat hoidon esittämällä eurooppalaisen sairaanhoitokortin tai passin. 
  • Australiasta tulleet saavat hoidon esittämällä passin.
 • jos sinulla on oikeus Kelan myöntämään hoito-oikeustodistukseen Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa (esimerkiksi Suomessa työskentelevät henkilöt)
 • jos olet matkailijana Suomessa. Tällä henkilöryhmällä ei välttämättä ole hoito-oikeustodistusta, mutta heillä on WHO:n kansainvälisen terveysjulistuksen mukaan oikeus maksuttomaan koronan hoitoon.

Muille koronaviruksen aiheuttaman taudin hoito on maksullista kuten muukin hoito julkisessa terveydenhuollossa. Tämä tarkoittaa, että hoidon todelliset kustannukset pitää maksaa itse. 

Osa kunnista on voinut tehdä päätöksen, jonka mukaan paperittomat henkilöt voivat saada hoitoa asiakasmaksun hinnalla. Asiakas voi olla yhteydessä kuntaan ja selvittää, tarjoaako kunta paperittomille hoidon asiakasmaksuhintaan.

Päivitetty 17.6. Lisätty tieto, että osissa kunnista myös paperiton henkilö voi saada hoitoa asiakasmaksun hinnalla. 

Lue lisää