Muutoksia henkilöasiakkaiden asiointipalvelun ulkoasuun ja käytettävyyteen

Lauantaina 26. syyskuuta on tehty muutoksia asiointipalvelun ulkoasuun ja käytettävyyteen. Sinivalkoiset osat mukautuvat mobiililaitteisiin ja ovat saavutettavia. Asiointipalvelun rakenne ja sisältö ovat ennallaan.

Lain mukaan Kelan verkkopalvelujen pitää olla saavutettavia 23.9.2020 alkaen eli niitä pitää voida käyttää toimintakyvystä tai -rajoitteesta huolimatta. Siksi henkilöasiakkaiden palveluun on nyt tehty muutoksia, jotka parantavat saavutettavuutta.

Muutetuissa osioissa on sinivalkoinen ulkoasu, ja ne mukautuvat mobiililaitteisiin. Kaikkia osioita ei vielä ole muutettu, ja siksi käytössä on rinnakkain vanhaa ja uutta ulkoasua ja tekniikkaa.

– Asiakkaalle tämä näkyy niin, että kun hän kirjautuu palveluun, se toimii hyvin mobiililaitteilla ja on sinivalkoinen. Jos hän siirtyy etusivulta esimerkiksi tekemään toimeentulotuen tai työttömyysturvan hakemusta, ulkoasu muuttuu eikä näkymä mukaudu mobiililaitteelle, sanoo asiointipalvelun päätuoteomistaja Elina Sipola.

Lauantaina 26. syyskuuta on muutettu muun muassa palvelun etusivun, Omat etuustiedot -osion ja Viestit-osion ulkoasua. Suurin osa verkkohakemuksista sekä Liitteet-osio ja Muutoksenhaku-osio ovat vanhan ulkoasun mukaisia.

Asiointipalvelun saavutettavat osiot 26.9. alkaen ovat:

 • Etusivu
 • Omat tiedot
 • Henkilötietojen muutos
 • Tilitietojen muutos
 • Omat etuustiedot
 • Aiemmin lähetetyt
 • Hakemukset ja ilmoitukset -aloitussivu
  • Vanhempainpäiväraha (vanha ulkoasu, saavutettava)
  • Asumisen tuet -koontisivu
  • Opintotuen muutosilmoitus
  • Sairauspäivärahaetuudet
  • Matkakorvaus
  • Vammaisetuudet-koontisivu
  • Eläke-etuudet-koontisivu
  • Työkyvyttömyyseläke
  • Eurooppalainen sairaanhoitokortti
  • Perinnän maksusuunnitelma
 • Viestit.

Lue lisää