Jos koronavirusinfektioon (COVID-19) sairastuneen työkyvyttömyys pitkittyy, hän voi hakea Kelasta sairauspäivärahaa

Tartuntatautipäivärahaa ja sairauspäivärahaa ei voi saada samanaikaisesti. Kun tartuntatautipäivärahan perusteena oleva karanteeni tai eritys loppuu, mutta henkilö on sairauden vuoksi työkyvytön, hän voi hakea Kelasta sairauspäivärahaa.

Suurin osa koronavirusinfektioon sairastuneista toipuu lyhyen sairastamisen jälkeen, mutta osalla oireet ja työkyvyttömyys voivat pitkittyä.

Koronaviruksen aiheuttama infektio voi olla oireeton, lieväoireinen tai oireet voivat olla vaikeita. Se on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, jonka leviämisen estämiseksi tartunnalle altistunut voidaan määrätä karanteeniin ja tautia sairastava eristykseen.

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä henkilölle, joka on määrätty karanteeniin tai eristykseen, ja joutuu siksi olemaan poissa työstään. Tartuntatautipäivärahaa voi saada vain, jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt sairastuneen tai altistuneen henkilön eristykseen tai karanteeniin. Tartuntatautipäivärahan saaminen ei edellytä työkyvyttömyyttä.

Tartuntatautipäivärahaa ja sairauspäivärahaa ei voi saada samanaikaisesti. Kun tartuntatautipäivärahan perusteena oleva eristys tai karanteeni loppuu, mutta henkilö on sairauden vuoksi työkyvytön, hän voi hakea sairauspäivärahaa toimeentulon turvaamiseksi. Sairauspäivärahaa varten tarvitaan lääkärintodistus   siitä, että henkilö on työkyvytön.

Sairauspäiväraha korvaa ansionmenetystä, joka johtuu alle vuoden kestävästä työkyvyttömyydestä. Sitä maksetaan omavastuuajan jälkeen enintään 300 arkipäivältä. Jos henkilö tulee työkyvyttömäksi tartuntatautipäivärahaa saadessaan, sairauspäivärahan omavastuuaika alkaa kulua jo tartuntatautipäivärahan aikana.

Joskus sairaus estää vain tiettyjen työtehtävien tekemisen. Jos työterveyslääkäri arvioi, että henkilö pystyy tekemään osan työtehtävistään vaarantamatta terveyttään, on mahdollista sopia osa-aikaisesta työhön paluusta. Sopimus on vapaaehtoinen, ja työnantaja ja työntekijä tekevät sen yhdessä. Osasairauspäivärahaa voi saada enintään 120 arkipäivältä.

Lue lisää: