Kela kilpailuttaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat

Kela kilpailuttaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat kaikissa vakuutuspiireissään. Uusien sopimuksien mukaiset palvelut alkavat 1.1.2023.

Yksilöterapiapalvelut hankitaan suomeksi ja ruotsiksi eteläisessä, läntisessä ja pohjoisessa vakuutuspiirissä. Itäisessä ja keskisessä vakuutuspiirissä yksilöterapiapalvelut hankitaan suomeksi.

Kilpailutukset koskevat seuraavia terapiapalveluja

 • allasterapia
 • fysioterapia
 • fysioterapeutin toteuttama ratsastusterapia
 • kuvataidepsykoterapia
 • musiikkiterapia
 • neuropsykologinen kuntoutus
 • perheterapia
 • puheterapia
 • psykoterapia
 • toimintaterapia
 • toimintaterapeutin toteuttama ratsastusterapia.

Hankintailmoitukset on julkaistu Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi), ja hankittavien palveluiden tarjousmateriaalit on julkaistu kokonaisuudessaan Hanki-palvelussa (www.hanki-palvelu.fi). 

Suomenkieliset tarjoukset pitää antaa 27.4.2022 klo 12.00 mennessä ja ruotsinkieliset 29.4.2022 klo 10.00 mennessä.

Tiedustelut tarjouskilpailujen aikana

Mahdolliset kysymykset tarjousmateriaalista voi esittää Hanki-palvelun kautta tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä.