Opintotuen päätöksiä on jäänyt lähettämättä asiakkaille Kelan tulostushäiriön takia

Kelan tulostushäiriön takia 25 000 opintotuen paperista päätöstä on jäänyt lähettämättä joulukuussa. Päätökset lähetetään uudestaan, ja valitusaika alkaa uudesta postituspäivästä. Päätöksen voi lukea myös OmaKelassa.

Kela lähettää tällä viikolla 25 000 paperista opintotuen päätöstä, jotka ovat jääneet tulostushäiriön takia lähettämättä asiakkaille joulukuussa. Asiakkaat ovat saaneet päätöksen OmaKelaan jo joulukuussa. Jos opiskelijalla on ollut oikeus opintotukeen tammikuussa, tuki on maksettu päätöksen mukaan ajallaan. 

Nyt lähetettävissä päätöksissä lukee, että päätös on annettu ja postitettu joulukuussa 2021. Päätöksen mukana olevassa saatekirjeessä kerrotaan, että paperinen päätös postitetaan vasta nyt Kelasta johtuvasta syystä. Lisäksi saatekirjeessä kerrotaan, mihin asti päätöksestä voi valittaa. Valitusaika alkaa uudesta postituspäivästä. Jos opiskelija valittaa päätöksestä, hänen pitää mainita valituksessa, että on saanut päätöksen vasta helmikuussa 2022.

Kelalla on tiedossa kaikki asiakkaat, joiden päätös on jäänyt lähettämättä. Lähettämättä jääneet päätökset ovat opintotuen päätöksiä, joissa tuki on tarkistettu vanhempien tulojen perusteella 1.1.2022 alkaen. Kela tarkistaa vuosittain opintotuen määrän oikeaksi niiltä opiskelijoilta, joiden tukeen vanhempien tulot vaikuttavat. Tarkistus tehdään uusien verotustietojen perusteella.