Tartuntatautipäivärahaan vaikuttava lakimuutos on hyväksytty

Eduskunta on säätänyt lain, jonka mukaan tartuntatautipäivärahan saaminen ei enää edellytä tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemää päätöstä työstä poissaolosta, karanteenista tai eristämisestä. Lisäksi tartuntatautipäivärahan hakuaika pitenee 2 kuukaudesta 6 kuukauteen.

Sairausvakuutuslakiin on tehty väliaikainen muutos, jonka myötä tartuntatautipäivärahaan voi olla oikeus henkilöllä, jolla on tartuntatautipäivärahaa varten laadittu muun kuin tartuntatautilääkärin todistus luotettavasti todetusta koronavirustartunnasta sekä siitä, ettei ansiotyöhön osallistuminen ole suositeltavaa tartunnan leviämisriskin takia. Koronavirustartunnan luotettava toteaminen tarkoittaa laboratoriovarmennettua testiä.

Lisäksi tartuntatautipäivärahan hakuaikaa on pidennetty 2 kuukaudesta 6 kuukauteen.

Tartuntatautipäivärahaa voi muutoksen jälkeenkin saada myös kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemän päätöksen perusteella.

Uusia säännöksiä on tarkoitus soveltaa tilanteisiin, joissa poissaolo työstä koronavirustartunnan vuoksi on alkanut 1.1.2022 tai sen jälkeen. Muutokset ovat voimassa 30.6.2022 saakka.

Presidentti ei ole vielä vahvistanut lakia. Presidentin vahvistuksen jälkeen valtioneuvosto antaa asetuksen, jossa säädetään tarkemmin siitä, millaisia selvityksiä tartuntatautipäivärahan myöntäminen edellyttää. Tiedotamme asiasta lisää, kun laki on vahvistettu ja asetus on annettu.

Lue lisää:

Lakiesityksessä ehdotetaan muutoksia tartuntatautipäivärahaan (Kelan tiedote 28.1.2022)