Koronakriisin vaikeimpina päivinä yli puoli miljoonaa ihmistä sai työttömyysturvaa

Koronaepidemian seurauksena työttömyysturvan saajien määrä nousi huhtikuussa 2020 suuremmaksi kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla. Työttömyysetuuksia maksettiin vuonna 2020 poikkeuksellisen paljon lomautuksen ajalta. Sen sijaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta etuuksia maksettiin edellisvuosia vähemmän.

Työttömyysturvan saajien määrä ylitti huhtikuussa 2020 puolen miljoonan saajan rajan ensimmäistä kertaa 2000-luvun aikana. Työttömän ansio- tai perusturvaa sai huhtikuun 2020 lopussa yhteensä 510 900 henkilöä, mikä oli 59 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Ansiopäivärahasaajien määrä yli kaksinkertaistui vuoden takaisesta. Huhtikuun 2020 lopussa ansiopäivärahan saajia oli 220 160 (kasvua 107 %).

– Peruspäivärahan saajien määrä taas kasvoi peräti 160 % yhteensä 68 500 henkilöön, kertoo tilastoasiantuntija Sami Tuori Kelasta.

Työmarkkinatuen saajamäärä kasvoi työttömyyspäivärahoja maltillisemmin: huhtikuun lopussa saajia oli 220 320 (kasvua 18 %). Loppuvuoden aikana työttömyysturvan saajien kokonaismäärä pysyi huhtikuuta alemmalla tasolla. Vuoden lopussa saajia oli 440 650.

Koko vuoden 2020 aikana ansiopäivärahaa sai yhteensä 455 800 työnhakijaa, mikä oli 86 % enemmän kuin edellisvuonna. Peruspäivärahan saajia oli vuoden aikana 24 % enemmän ja työmarkkinatuen saajia 8 % enemmän kuin vuonna 2019.

Saajien määrää on lisännyt myös se, että yrittäjät saivat koronaepidemian takia keväällä 2020 tilapäisesti oikeuden työmarkkinatukeen.

– Vuoden 2021 aikana työllisyystilanne on kohentunut ja työttömyysturvan saajien määrä vähentynyt, Tuori sanoo.

Lomautusajalta työttömyyspäivärahaa saaneiden määrä moninkertaistui

Työttömyyskassat maksoivat vuoden 2020 aikana lomautusajan ansiopäivärahaa 243 600 henkilölle. Määrä oli edellisvuoteen verrattuna yli viisinkertainen.

– Lomautusajan ansiopäivärahan saajia oli vain noin 2 000 vähemmän kuin edellisvuonna ansiopäivärahan saajia yhteensä. Useampi kuin joka toinen ansiopäivärahaa vuoden 2020 aikana saanut sai sitä ainakin kertaalleen lomautusajalta, Tuori kertoo.

Peruspäivärahaa sai vuonna 2020 lomautusajalta 47 300 henkilöä. Edellisten kolmen vuoden aikana määrä pysytteli alle 3 000 henkilössä vuosittain.

– Koronakriisi osoitti lomautusjärjestelmän hyödyt. Järjestelmä vähensi irtisanomisia, tarjosi joustavuutta poikkeuksellisessa tilanteessa ja turvasi ihmisille toimeentulon, sanoo tutkija Tuija Korpela Kelasta.

Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuminen väheni

Kela ja työttömyyskassat maksoivat vuonna 2020 työttömyysturvaa yhteensä lähes 5 mrd. euroa. Määrä kasvoi edellisvuodesta peräti 38 %. Työttömyyskassat maksoivat ansioturvaa 2 690 milj. euroa (kasvua 56 %) ja Kela perusturvaa 2 260 milj. euroa (kasvua 21 %).

Työttömyysturvaa maksettiin työllistymistä edistävien palvelujen ajalta vuoden aikana 843 milj. euroa, mikä oli 6 % vähemmän kuin edellisvuonna. Palveluiden ulkopuoliselta työttömyysajalta maksettujen etuuksien määrä puolestaan kasvoi 53 % yhteensä 4 110 milj. euroon.

Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuneita oli kaikissa työttömyysetuuksissa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ansiopäivärahan saajista 8 % sai etuutta palvelun ajalta, kun edellisvuonna vastaava osuus oli 15 %.

– Vähenemistä voi osaltaan selittää se, että TE-toimistot supistivat ja keskeyttivät joitakin palveluitaan koronaepidemian vuoksi, Tuija Korpela arvioi.

Työttömäksi jäänyt henkilö voi saada ansiopäivärahaa, jos hän kuuluu työttömyyskassaan ja täyttää työssäoloehdon. Muussa tapauksessa hän voi saada Kelasta joko peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea riippuen työhistoriansa ja työttömyysjaksonsa pituudesta.

Lue lisää Kelan ja Finanssivalvonnan yhteisestä tilastojulkaisusta: