Korvauksen määrä

Enimmäiskorvauksen määrä kuntoutuspsykoterapiassa

e/käyntikerta

Yksilöterapia

57,60

Vanhempien ohjaus

57,60

Ryhmäterapia

42,05

Vanhempien ohjaus

42,05

Pari- ja perheterapia/tunti

63,91

Pari ja perheterapia/1,5 tuntia

95,87

Kuvataide- tai musiikkiterapia yksilöterapiana (16–25-vuotiaille)

57,60

Vanhempien ohjaus

57,60

Kuvataide- tai musiikkiterapia ryhmäterapiana (16–25-vuotiaille)

42,05

Vanhempien ohjaus

57,60

Kuntoutuspsykoterapiapalaute

22,71

Kuntoutuspsykoterapiapalaute (psykiatri)

34,84

Enimmäiskorvaus on usein pienempi kuin terapeutin perimä palkkio, joten voit joutua maksamaan osan kuluistasi itse.