Kuntoutusta kaiken ikäisille

Kela järjestää kuntoutusta kaiken ikäisille eri elämäntilanteisiin.

Lapselle

Kela järjestää sopeutumisvalmennuskursseja, joissa lapsi ja hänen perheenjäsenensä tai muut läheisensä voivat saada tukea sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämäntilanteeseen.

Lapsi voi saada moniammatillista yksilökuntoutusta kuntoutuslaitoksissa. Moniammatillista yksilökuntoutusta ovat esimerkiksi aistivammojen, tuki- ja liikuntaelinten, reuman sekä yleis- ja neurologiset kuntoutuspalvelut.

Lapsella voi olla oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, jos sairaus tai vamma aiheuttaa huomattavia vaikeuksia arjen toimissa (esim. hankaloittaa osallistumista päiväkodissa tai koulussa). Vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena voidaan myöntää esimerkiksi eri terapioita.

Kun lapsen sairaus tai vamma haittaa selviytymistä opinnoista, hänelle voidaan myöntää 7. luokalta alkaen opiskelua helpottavia apuvälineitä.

Nuorille ja aikuisille

Jos sinun on sairauden tai vamman vuoksi vaikea valita ammattia tai selvitä opinnoistasi tai töistäsi, voit saada tukea ammatillisesta kuntoutuksesta. Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä ovat esimerkiksi työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus, koulutus ja ammatilliset kuntoutuskurssit.

Voit hakea nuoren ammatilliseen kuntoutukseen ilman lääkärinlausuntoa, jos olet 16 – 29-vuotias ja tarvitset tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin.

Jos olet 16–19-vuotias, voit saada nuoren kuntoutusrahaa opintojesi tai muun työllistymistäsi edistävän tehostetun kuntoutuksen ajalta.

Jos masennus tai muu mielenterveyden häiriö uhkaa työ- tai opiskelukykyäsi, sinulla voi olla oikeus kuntoutuspsykoterapiaan.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseilla sinä ja perheesi saatte tietoa sairaudestasi sekä tukea sairauden tai vamman aiheuttamaan elämäntilanteeseen. Kursseja on eri ikäryhmille.

Jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arjen sujumista, sinulla voi olla oikeus moniammatilliseen yksilökuntoutukseen kuntoutuslaitoksessa. Kuntoutusjaksoilla nuorille on omat palvelulinjansa. Näitä ovat esimerkiksi aistivammojen, tuki- ja liikuntaelinten, reuman sekä yleis- ja neurologiset kuntoutuspalvelut.

Jos sairaus tai vamma haittaa selviytymistä opinnoistasi tai työstäsi, opiskelun helpottamiseksi voidaan myöntää apuvälineitä.

Jos sinulla on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin, sinulla voi olla oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ovat esimerkiksi erilaiset terapiat, moniammatillinen yksilökuntoutus sekä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit.

Voit saada neuropsykologista kuntoutusta, jos sinulla on todettu kehityksellisiä häiriöitä tai oppimisvaikeuksia.