Kuntoutusraha muun kuntoutuksen ajalta

Kuntoutusrahaa maksetaan myös muun kuin Kelan järjestämän kuntoutuksen ajalta.

Työterveyshuollon järjestämä varhaiskuntoutus

Voit saada kuntoutusrahaa, jos työterveyshuolto on todennut, että tarvitset varhaiskuntoutusta, ja tehnyt sinulle kuntoutuspäätöksen. Kuntoutusrahan myöntäminen edellyttää, että työnantajasi osallistuu kuntoutuksen kustannuksiin.

Kuntoutus voi olla esimerkiksi

  • kuntoremonttikurssi
  • työkokeilu omalla työpaikalla
  • lääkinnällinen kuntoutus esimerkiksi kuntoutuslaitoksessa
  • päihdekuntoutusjakso.

Kunnan tai kuntayhtymän järjestämä kuntoutus

Kela voi maksaa kuntoutusrahaa maksaa kunnan tai kuntayhtymän järjestämän kuntoutuksen ajalta. Kuntoutuspäätöksen tai kuntoutuksen maksusitoumuksen voi antaa esimerkiksi sairaala, terveyskeskus tai kunnan sosiaalitoimi.

Kuntoutus voi olla esimerkiksi:

  • lääkinnällinen kuntoutusjakso (esim. kuntoutuslaitoksessa tai sairaalan poliklinikalla)
  • kuntoutustutkimus tai työkokeilu
  • sopeutumisvalmennuskurssi
  • kehitysvammaisen perhekuntoutus
  • perhekuntoutus lastensuojelun avohuollon tukitoimena tai päihdekuntoutuksena
  • yksilöllinen päihdekuntoutus.

Veikkausvaroin rahoitettu sopeutumisvalmennus

Vuoden 2022 alusta Kela ei voi enää myöntää kuntoutusrahaa veikkausvaroin rahoitettujen sopeutumisvalmennuskurssien ajalle. Myös matkojen korvaaminen veikkausvaroin rahoitetuille sopeutumisvalmennuskursseille päättyy.

Lue lisää tiedotteesta:  Kuntoutusrahaa ja matkakorvausta ei voi saada veikkausvaroin rahoitetun kuntoutuksen perusteella 1.1.2022 alkaen