Siirtyminen Katso-palvelusta Suomi.fi-palveluun -info kunnille 26.11.2019

Kelan asiointipalveluissa siirrytään käyttämään Katso-tunnistautumisen sijaan Suomi.fi-tunnistautumista. Päivähoitotietojen ilmoituspalvelu siirtyi Suomi.fi-tunnistukseen 14.12.2019. Etuustietopalvelu Kelmuun muutos tulee 16.5.2020. Infotilaisuudessa kuultiin tarkempaa tietoa aiheesta.

Info oli tarkoitettu kuntien sosiaalitoimen esimiehille ja työntekijöille sekä Päivähoitotietojen ilmoituspalvelua käyttävissä kunnissa kaikille tietoja ilmoittaville. Kuntien palkkahallinnon työntekijöille järjestetään tarpeen mukaan oma tilaisuutensa keväällä 2020.

Tilaisuuden esitysmateriaali

Esitysmateriaali suomeksi (pdf)

Kysymyksiä ja vastauksia verkkoseminaarista suomeksi (pdf)

Esitysmateriaali ruotsiksi (pdf)

Kysymyksiä ja vastauksia verkkoseminaarista ruotsiksi (pdf)

Muutoksiin kannattaa tutustua myös kela.fissä.

Lue lisää:
Vahvenna Katso-alitunniste
Suomi.fi -tunnistuksen ohjeet ja tuki