Asumisavustuksen määrä ja maksaminen

Kela korvaa asevelvollisen, vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan tai hänen tukeen oikeutetun omaisensa asumismenot yleensä kokonaan, jos heillä ei ole tuloja.

Asevelvollisen palkka- ja yrittäjätuloissa on 300 euron suojaosa. Suojaosa tarkoittaa summaa, jonka palvelusta suorittava voi ansaita kuukaudessa nettona eli verojen vähentämisen jälkeen ilman, että se vaikuttaa sotilasavustuksen määrään. Suojaosan ylittävät kuukausitulot vähentävät avustuksen määrää nettotuloja vastaavalla summalla.

Maksaminen

Kela maksaa asumisavustuksen kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä hakijan ilmoittamalle pankkitilille. Kela ei maksa avustusta, jos maksettava määrä on pienempi kuin 5,04 euroa.

Kela maksaa asumisavustuksen kertakorvauksia (esim. sähkölaskuja) kaikkina pankkipäivinä.

Verotus

Sotilasavustuksesta ei mene veroa.