Terapiat

Kela järjestää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille erilaisia yksilöllisesti suunniteltuja terapioita. Voit olla oikeutettu terapioihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi. Lue lisää myöntämisedellytyksistä.

Kela myöntää kuntoutussuunnitelmasi perusteella terapioita yleensä vuodeksi tai enintään 3 vuodeksi kerrallaan. Terapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.

Kela järjestää fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa, musiikkiterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta sekä psykoterapiaa, joka voi olla myös perheterapiaa.

Terapia kotona, koulussa tai päiväkodissa

Terapia voidaan toteuttaa arkiympäristössäsi kuten esimerkiksi kotona, koulussa tai päiväkodissa, jotta myös lähiympäristösi osaa tukea kuntoutumistasi.  Omaisesi tai läheisesi ohjaus toteutuu yleensä terapiakäyntien yhteydessä.

Eri terapioita voidaan jaksottaa ja yhdistellä tarpeen mukaan. Voit jättää terapiasi myös tauolle ja käynnistää sen tarvittaessa uudelleen. Yksilöterapiassa voit kokeilla myös kuntoutustasi tukevaa liikuntaa tai harrastusta.

Ohje terapeutin valintaan

Valitse palveluntuottaja ennen kuntoutushakemuksen tekemistä. Sinulla on oikeus valita palveluntuottaja Kelan hyväksymistä sopimuspalveluntuottajista. Palveluntuottajan valinnassa on huomioitava, että kuntoutus voidaan toteuttaa vaikuttavasti ja terapiakäynnistä aiheutuvat matkakustannukset ovat kohtuulliset ja tarpeelliset. Ota yhteyttä valitsemaasi palveluntuottajaan ja varmista, että palveluntuottaja voi aloittaa terapian.

Terapiaa toteuttavien palveluntuottajien hankinnat on tehty vakuutuspiirikohtaisesti. Palveluntuottaja on tarjousta antaessaan ilmoittanut ne kunnat, joissa hän tuottaa terapiapalveluja Kelalle.

Voit valita palveluntuottajan lähtökohtaisesti asuinkuntasi alueelle hyväksytyistä palveluntuottajista eli palveluntuottajista, jotka ovat tarjousta antaessaan ilmoittaneet toteuttavansa palvelua asuinkuntasi alueella.

Jos kuntoutuksesi toteutuu palveluntuottajan toimitiloissa, valitse palveluntuottaja ensisijaisesti asuinkuntasi alueelle hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta. Löydät palveluntuottajat palveluntuottajahausta.

Esimerkki palveluntuottajan valinnasta

Asuinkuntasi on Vantaa. Palveluntuottajalla on toimitila Helsingissä, ja hän on ilmoittanut tarjouksessaan tuottavansa palvelua myös Vantaalla.  Voit valita tämän palveluntuottajan ja käydä tarvittaessa terapiakäynneillä palveluntuottajan toimitiloissa Helsingissä.