Mikä on korvattavaa työterveyshuoltoa?

Korvattava työterveyshuolto pohjautuu aina työterveyshuoltosopimukseen, työpaikkaselvitykseen sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan, joiden pitää olla ajan tasalla.

Korvausta voi saada

  • ehkäisevästä työterveyshuollosta
  • yleislääkäritasoisesta sairaanhoidosta, jonka työnantaja hankkii samalta työterveyshuollon palveluntuottajalta kuin ehkäisevän työterveyshuollon palvelut.

Kelan korvaus edellyttää, että työterveyshuolto on toteutettu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.

Korvattavia kustannuksia voi syntyä

  • työterveyshuollon ammattihenkilöiden palveluista (työterveyslääkärit, työterveyshoitajat ja 1.1.2022 alkaen työfysioterapeutit)
  • laboratorio- ja radiologisista tutkimuksista
  • työterveyshuollon asiantuntijoiden palveluista
  • työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä
  • muista työterveyshuollon toteuttamiseen tarvittavien voimavarojen käytöstä
  • työnantajan oman työterveysaseman ylläpidosta ja varustamisesta.

Työterveyshuollon asiantuntijoiden palveluista aiheutuneita kustannuksia voidaan korvata vain, kun työterveyshuollon ammattihenkilö on arvioinut ne tarpeellisiksi esimerkiksi työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten perusteella. Työterveyshuollon asiantuntijoina voivat toimia työterveyshuoltoon pätevöityneet fysioterapeutit (31.12.2021 saakka) ja psykologit. Lisäksi asiantuntijoina voivat olla työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen alan, maatalouden ja liikunnan asiantuntijat, optikot sekä puhe- ja ravitsemusterapeutit, joilla on lisäkoulutus työterveyshuoltoon.

Työfysioterapeutin suoravastaanotosta aiheutuneista kustannuksista voidaan maksaa työterveyshuollon korvaus 1.1.2020 alkaen. Suoravastaanotosta on kyse silloin, kun tuki- ja liikuntaelinoireinen potilas hakeutuu lisäkoulutetun työfysioterapeutin vastaanotolle ilman työterveyshuollon ammattihenkilön erillistä tarvearvioita tai lähetettä. Lue lisää

Työfysioterapeutit ovat 1.1.2022 lähtien työterveyshuollon ammattihenkilöitä. Suosituksena on, että suoravastaanottoa toteuttavalla työfysioterapeutilla on fysioterapeutin TULE-suoravastaanottokoulutussuosituksen (2017) mukainen lisäkoulutus.

Erikoislääkärin palvelut ja tutkimukset voidaan korvata työterveyshuoltona, kun työterveyslääkäri on pyytänyt erikoislääkärin konsultaatiota arvioidakseen työntekijän työkykyä ja hoitoa. Työkyvyn arviointi- ja hoitovastuu säilyy kuitenkin työterveyslääkärillä.

Etäpalveluna annettua työterveyshuoltoa Kela korvaa rajatusti. Esimerkiksi työpaikkaselvitykseen kuuluvaa työpaikkakäyntiä ei voi tehdä etänä, vaan se pitää tehdä paikan päällä. Lue lisää

Mikä ei ole korvattavaa työterveyshuoltoa?

Esimerkiksi työsuojeluun tai -turvallisuuteen liittyviä henkilökohtaisia suojaimia tai apuvälineitä, lääkkeitä, erikoissairaanhoitoa, Resepti-palvelun ja Potilastiedon arkiston käyttömaksuja tai psykologin antamaa terapiaa ei korvata.

Työterveyshuollon palveluntuottaja saattaa myös suositella työnantajalle liikunta- ja virkistystoimintaa, työnohjausta tai johtamiseen liittyvää koulutusta, vaikka Kela ei korvaa niitä.

Lisäksi seuraaviin tilanteisiin on omat lakisääteiset korvausjärjestelmänsä. Siksi Kela ei maksa niistä korvausta:

Lue lisää