Sairaanhoito osana työterveyshuoltoa

Lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi työnantaja voi järjestää työntekijöilleen yleislääkäritasoista, työterveyspainotteista sairaanhoitoa ja muita terveydenhuollon palveluja. Kela maksaa yleislääkäritasoisesta sairaanhoidosta korvauksia, kun palveluiden järjestämisestä sovitaan saman palveluntuottajan kanssa, jolta hankitaan ehkäisevän työterveyshuollon palvelut. Työnantaja ja palveluntuottaja määrittelevät työterveyshuoltosopimuksessa, mitä työterveyshuoltoon kuuluva sairaanhoito sisältää.

Yleensä työterveyshuollon sairaanhoitoon kuuluu

  • työterveyslääkärin, työterveyshoitajan ja työfysioterapeutin (1.1.2022 alkaen) antama hoito
  • työfysioterapeutin (31.12.2021 saakka) ja työterveyspsykologin sairauden tutkimiseen ja hoitoon kuuluva työntekijän terveydentilan selvittäminen tai hoitomahdollisuuksien arviointi työterveyshuollon ammattihenkilön konsultaatiopyyntöön/tarvearvioon perustuen
  • fysioterapiahoitosarja työterveyslääkärin lähetteellä
  • erikoislääkärin konsultaatiot työkyvyn tai hoitomahdollisuuksien selvittämiseksi siten, että hoitovastuu säilyy työterveyslääkärillä
  • tarvittavat laboratorio- ja kuvantamistutkimukset.

Lue lisää