Vuosilomakustannuskorvauksen hakeminen työnantajalle

Vuosilomakustannuskorvaus pitää hakea 6 kuukauden kuluessa vanhempainpäivärahakauden päättymisestä.

Korvauksen voi hakea etukäteen, jos vuosilomapalkan ja -korvauksen määrä on arvioitavissa. Kela käsittelee kuitenkin hakemuksen vasta, kun vanhempainpäivärahaa on maksettu 156 arkipäivää tai haettu yksittäinen vanhempainpäivärahajakso on maksettu.

Toimi näin

  1. Kirjaudu Työnantajan asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistuksella. Vaihtoehtoisesti voit tehdä hakemuksen lomakkeella Työnantajan hakemus, vanhempainpäiväraha-ajan vuosilomakustannukset tai perhevapaakorvaukset SV 18 (pdf).
  2. Ilmoita vanhempainpäivärahakaudelta se aika, jolta korvausta haetaan, sekä ne kokonaiset kalenterikuukaudet, palkat ja lomakorvaukset, joilta
    • Kela on maksanut vanhempainpäivärahaa vähintään 14 arkipäivältä ja
    • työntekijälle on kertynyt vuosilomaa vanhempainpäivärahan perusteella.

Työnantajan pitää arvioida lomapalkan tai lomakorvauksen määrä, jos sitä ei ole vielä maksettu. 

Voit käyttää  lakisääteisen vuosiloman 156 arkipäivän laskemisessa vanhempainpäivärahakauden laskuria.

  1. Lähetä hakemus Kelaan. Paperihakemus lähetetään aina postitse.

Vuosilomakustannuskorvausta ei voi hakea tulorekisterin kautta.

Päätös vuosilomakustannuskorvauksesta

Vuosilomakustannuskorvausta hakenut työnantaja saa Kelasta päätöksen. Päätöksestä käy ilmi, onko korvausta myönnetty, korvauksen määrä ja maksuajankohta.

Kela lähettää päätöksen postitse, mutta samat tiedot ja asiakaskirjeet ovat nähtävissä myös Työnantajien asiointipalvelussa.

Sähköinen päätös

12.1.2019 alkaen työnantaja voi luopua postitse lähetettävistä päätöksistä ja siirtyä sähköisiin päätöksiin. Sähköisiin päätöksiin siirtyminen edellyttää suostumuksen antamista. Tämä koskee kaikkia päivärahapäätöksiä sekä lomakustannuskorvaus-, perhevapaakorvaus-  ja takaisinperintäpäätöksiä. Suostumuksen antamisessa opastaa erillinen verkkoasiointiopas.

Lue lisää