Oppilaitokset ja opiskelijaravintolat

Opiskelijaravintolat voivat hakea Kelasta ateriatukioikeutta. Sivuilla kerrotaan, mitä opiskelijaravintoloiden ja kilpailutuksesta vastaavien tahojen pitää huomioida, jotta ateriatukea voidaan maksaa.

Yksityiset oppilaitokset voivat hakea Kelasta opintotukioikeutta koulutuksiinsa. Sivuilla kerrotaan koulutuksen opintotukioikeuden myöntämisen edellytyksistä ja opintotukioikeuden hakemisesta.

Ekstranet on palvelusivusto, josta löytyy materiaalia oppilaitoksille ja opiskelijaravintoloille.

Oppilaitosten opintolinjapalvelun kautta toisen asteen oppilaitokset ja Poliisiammattikorkeakoulu ilmoittavat Kelaan tiedot tarjoamistaan opintolinjoista. Huomaa, että lukioiden ei tarvitse ilmoittaa Kelaan opintolinjatietoja.

Miten oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa opiskelijan etuuksiin?

Laajennettu oppivelvollisuus tulee voimaan vuonna 2021. Kela tiedottaa oppilaitoksille ekstranet-palvelussa siitä, miten muutos vaikuttaa opiskelijan etuuksiin.