Mihin asumismenoihin yleistä asumistukea voi saada

Voit saada asumistukea vuokra-asunnon, asumisoikeusasunnon, omistusasunnon tai osaomistusasunnon asumismenoihin. Asunnon täytyy olla Suomessa ja tarkoitettu vakinaiseen asumiseen.

Asumistukea ei makseta kaikista asumismenoista, vaan eri asumismuodoille on määritelty hyväksyttävät asumismenot. Esimerkiksi vuokra-asunnossa näitä ovat vuokra sekä erikseen maksettavat vesi- ja lämmityskulut. Asunnon koko ei vaikuta tukeen.

Lue, mitä menoja eri asumismuodoissa tuetaan.

Inflaation vaikutukset tukiin

Sähkön hinnannousun takia hallitus ehdottaa, että 1.1.2023 alkaen yleisessä asumistuessa hyväksyttäisiin lämmityskuluja ja omakotitalon hoitomenoja arviolta 57 % enemmän vuonna 2022, jos kulutus on ollut tavanomaista ja kohtuullista. Eduskunta ei ole kuitenkaan vielä hyväksynyt muutosta. Lue lisää muutoksista Kelan tukiin.

Asumismenoilla on ylärajat

Asumismenoilla on ylärajat eli suurin asumismenojen euromäärä, jonka perusteella voi saada asumistukea. Näitä kutsutaan enimmäisasumismenoiksi. Niihin vaikuttavat

  • ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä
  • asunnon sijaintikunta.

Voit saada asumistukea enintään enimmäisasumismenojen mukaan, vaikka todelliset asumismenosi olisivat suuremmat kuin enimmäisasumismenot.

Kunnat on jaettu neljään ryhmään asumisen hinnan mukaan.

Valitse asunnon sijaintikunta

Esimerkkejä enimmäisasumismenoista