Miten tulot vaikuttavat asumistukeen

Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakunnan kaikkien asukkaiden tulot. Ruokakuntaan kuuluvat yleensä samassa asunnossa asuvat henkilöt.

Palkka, pääomatulot ja useat etuudet vaikuttavat

Asumistuen määrään vaikuttavat

  • ansiotulot
  • pääomatulot (esimerkiksi vuokra- tai osinkotulot)
  • useat etuudet.

Tulot otetaan huomioon bruttona eli ennen verojen vähentämistä.

Kun haet asumistukea, ilmoita hakemuksessa ruokakunnan kaikkien jäsenten tulot. Sinun ei tarvitse lähettää todistuksia palkkatuloista, sillä Kela saa tiedot tulorekisteristä.

Tietyt etuudet ja satunnaiset tulot eivät vaikuta

Asumistuen määrään eivät vaikuta

  • tietyt etuudet (esimerkiksi toimeentulotuki, lapsilisä ja omaishoidon tuki)
  • opintolaina
  • ruokakunnan alaikäisen lapsen tulot
  • satunnaiset tulot (esimerkiksi perintö, lahja ja satunnainen myyntivoitto).

Katso tarkempi listaus siitä, mitkä tulot vaikuttavat ja mitkä eivät vaikuta asumistukeen.

Ansiotuloista tehdään vähennys

Voit saada ansiotuloja 300 e/kk ilman, että se vaikuttaa asumistukeesi.

Tätä kutsutaan ansiotulovähennykseksi. Kela tekee vähennyksen jokaiselle ruokakunnan jäsenelle erikseen.

Vähennys tehdään

  • palkkatulosta
  • yritystoiminnan tulosta
  • maatalouden tulosta.

Kela ei tee vähennystä etuuksista, esimerkiksi ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta.

Asumistuessa on tulorajat

Asumistukeen vaikuttavilla tuloilla on ylärajat. Jos ruokakunnan bruttotulot ovat suuremmat kuin tuloraja, asumistukea ei voi saada lainkaan.

Tarkista, mikä on tuloraja omassa kunnassasi.

Voit arvioida myös laskurilla, miten tulosi vaikuttavat asumistukesi määrään. Laskurin tulos on aina arvio.

Miten Kela laskee tulosi?

Kun Kela laskee asumistukeen vaikuttavien tulojesi määrän, tulosi lasketaan joko jatkuvana tulona tai keskiarvotulona.

Jos tulosi pysyvät samanlaisina

Jos tulosi jatkuvat samanlaisina vähintään 3 kuukautta asumistuen myöntämisestä tai tarkistamisesta eteenpäin, asumistuen määrä lasketaan näiden tulojen mukaan. Tätä kutsutaan jatkuvaksi tuloksi.

Jos tulosi vaihtelevat

Jos tulosi vaihtelevat eli eivät jatku samanlaisina vähintään 3 kuukautta asumistuen myöntämisestä tai tarkistamisesta eteenpäin, Kela arvioi sinulle keskiarvotulon. Se on laskennallinen kuukausittainen tulo, jossa otetaan huomioon, että tulot vaihtelevat esimerkiksi keikkatöiden, opintojen tai työttömyysjaksojen takia.

Lue lisää, miten vaihtelevat tulot vaikuttavat tukeen.

Lue lisää, miten asumistuen määrä lasketaan.

Ilmoita Kelaan, jos tulosi muuttuvat

Muista ilmoittaa Kelaan, jos tulosi suurenevat tai pienenevät.

Jos ruokakuntasi yhteenlasketut tulot suurenevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk edelliseen päätökseen verrattuna, asumistuki täytyy tarkistaa.

Lue lisää asumistuen tarkistamisesta.