Tilaston kuvaus: Tilasto korvatuista resepteistä

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto korvatuista resepteistä

Tilasto lääkekustannuksista ja niiden korvauksista sisältää reseptilääkkeiden korvaustiedot tilastoituna ostoajan mukaan. Kaikki Suomessa vakituisesti asuvat kuuluvat sairausvakuutuksen piiriin. Heistä jokainen voi periaatteessa saada korvauksen lääkärin tai hammaslääkärin määräämien korvattavien lääkkeiden kustannuksista. Sairausvakuutus korvaa vain avohoidon lääkehoitoa; julkisissa sairaaloissa käytettyjä lääkkeitä ei korvata.

Tietosisältö

Resepti, lääkeosto, lääkekustannus ja lääkekorvaus sekä lääkeostosta korvauksen saanut henkilö.

Käytetyt luokitukset

Lääkkeiden ATC-luokitus (Lääkkeiden luokitus ja määritellyt vuorokausiannokset, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Fimea), lääkkeiden korvausryhmä, erityiskorvaukseen tai rajoitetusti korvattaviin lääkkeisiin oikeuttava sairaus, lääkärin erikoisala (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira), yleiset alueluokitukset ja yleiset demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto korvatuista resepteistä perustuu tietoihin lääkekorvausten ratkaisemisesta ja maksamisesta ja toisaalta tietoihin niistä lääkeostoista, joista apteekki on lääkkeen oston yhteydessä hyvittänyt sairausvakuutuskorvauksen asiakkaalle (reseptitiedosto).

Päivitystiheys

Tilasto päivitetään neljännesvuosittain ja vuosittain näinä ajanjaksoina ostettujen lääkkeiden korvaustiedoilla.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Vuositilastot valmistuvat kokonaisuudessaan tilastovuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilastot julkaistaan tilastotietokanta Kelastossa. Kelan tilastojulkaisujen julkistamisajankohdat selviävät julkistamiskalenterista.

Aikasarja

Tilastoa korvatuista resepteistä on olemassa vuodesta 1995. Jos tekee vertailuja ajassa, tulee ottaa huomioon eri vuosina voimaan tulleet lainsäädännön muutokset, joilla on vaikutusta korvausten saamiseen tai suuruuteen.

Asiasanat

Tilastot, lääkkeet, lääkekorvaukset, lääkemääräykset, sairausvakuutus, lääkekustannukset.

Lue lisää