Koko kuvaus: Tilasto vanhempainpäivärahasta

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto vanhempainpäivärahasta

Tietosisältö

Vanhempainpäivärahan saaja, korvatut vanhempainpäivärahapäivät, maksettu euromääräinen korvaus, alkaneet vanhempainpäivärahakaudet, päättyneet vanhempainpäivärahakaudet.

Käytetyt luokitukset

Etuuslaji (erityisäitiysraha, äitiysraha, isyysraha ja vanhempainraha), maksunsaaja (vakuutettu, työnantaja), vanhempainpäivärahan määräytymisperuste, ammatti ja ammattiasema (Ammattiluokitus 2010), yleiset alueluokitukset ja yleiset demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Vanhempainpäivärahahakemuksia ratkaistaan sekä Kelassa että työpaikkakassoissa. Tilasto tehdään henkilöpohjaisesta vanhempainpäivärahojen tilastointirekisteristä. Se muodostetaan vanhempainpäivärahojen etuusjärjestelmästä, joka sisältää kaikki vanhempainpäivärahojen toimeenpanossa käsiteltävät ja syntyvät tiedot.

Päivitystiheys

Vanhempainpäivärahatilastoja julkaistaan kuukausittain ja vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot ovat saatavilla tilastotietokanta Kelastossa neljän viikon kuluessa tilastoajanjakson päättymisestä. Poikkileikkausajankohdan tilastot julkaistaan neljän kuukauden viiveellä. Tilastot päättyneistä vanhempainpäivärahakausista julkaistaan kerran vuodessa kuuden kuukauden viiveellä.

Aikasarja

Vanhempainpäivärahoja koskevaa tilastoa on olemassa vuodesta 1964, jolloin sairausvakuutusjärjestelmä luotiin.

Asiasanat

Sosiaaliturva, vanhempainraha, äitiysraha, isyysraha, vanhemmuus.

Lisätietoja