Koronakriisin vaikutukset etuushakemuksiin ja etuuksien saajiin

Koronamittarit-sivustolta päivittyvää tietoa koronakriisin vaikutuksista

Kelan tietopalvelun tutkijat ja tilastoasiantuntijat ovat koonneet päivittyvän tilanneseurannan koronatilanteen vaikutuksista etuushakemuksien määriin ja siihen, ketkä etuuksia hakevat.

Tällä hetkellä tietoa on saatavilla työttömyysturvan, yrittäjien työmarkkinatuen, yleisen asumistuen ja perustoimeentulotuen hakemusten määristä. Tietosisältöä laajennetaan syksyn kuluessa.

Käytetty aineisto on peräisin Kelan etuusjärjestelmään kertyvistä rekisteritiedoista.

Kuvioiden tiedot päivittyvät automaattisesti joka arkipäivä. Viikoittainen tilanneseuranta ja analyysi muutoksista julkaistaan aina tiistaisin.

Tutustu Koronamittarit-sivustoon

Koronakriisi vaikuttaa hakemusten määrään

Koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi joitakin Kelan etuuksia haetaan aiempaa enemmän. Hakemusten määrä merkittävimmissä toimeentuloa tukevissa etuuksissa on kasvanut.

Viikoittain julkaistavassa infograafissa on kuvattu Kelaan saapuneiden hakemusten määrä tietyissä etuuksissa. Kuvassa näkyvät myös avoinna olevat eli vielä ratkaisemattomat hakemukset. Lukuja voi tarkastella viikkokohtaisesti.

Käytetty aineisto on peräisin etuustyön hallintajärjestelmästä.

Kuvio päivitetään ja julkaistaan joka maanantai sekä suomeksi että ruotsiksi.

 

Saapuneet ja avoimet hakemukset viikoilla 50–1/2021 (infogram.com)

Toimeentulotuen hakemusten määrässä tulee huomioida se, että hakemuksia saapuu suhteellisesti eniten kuunvaihteessa. Kela maksoi perustoimeentulotukea 274 408 kotitaloudelle vuonna 2019. Päätös voidaan tehdä kerralla useamman kuukauden ajaksi.

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Sairauspäivärahaa maksettiin 304 146 henkilölle vuonna 2019. Sairauspäivärahahakemuksiin sisältyvät myös tartuntatautipäivärahahakemukset.

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos henkilö on määrätty olemaan poissa työstä, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Pienituloinen ruokakunta voi saada yleistä asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi. Kuvassa esitetyt hakemusmäärät sisältävät yleisen asumistuen uudet hakemukset sekä tarkistushakemukset. Yleistä asumistukea saavia ruokakuntia oli vuoden 2019 lopussa 379 667 kpl.

Palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturvaan on tullut määräaikaisia muutoksia koronaepidemian aiheuttaman poikkeuksellisen talous- ja työllisyystilanteen vuoksi, mikä on kasvattanut hakemusten määrää.

Tässä kuvassa työttömyysturvan tiedot sisältävät pääasiassa uusia hakemuksia. Yrittäjät ovat voineet hakea väliaikaista työmarkkinatukea 16.4. alkaen. Kela maksoi työttömyysturvaetuuksia 331 633 henkilölle vuonna 2019.

Kela maksaa työttömälle tai lomautetulle peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Kela ei maksa ansiopäivärahaa, vaan sitä haetaan työttömyyskassasta sen jäsenille.

Sovellus lääkekulutuksen seurantaan

Uuden sovelluksen avulla voi seurata korvattavien reseptilääkkeiden kulutusta.

Sovelluksen avulla nähdään esimerkiksi, että koronakriisin aiheuttama lääkkeiden hamstraus on ollut suurimmillaan viikolla 12. Erityisesti hengityselinsairauksien hoitoon tarkoitettuja valmisteita on ostettu koronavirusepidemian aikaan tavallista suurempia määriä.

Vertailutietona esitetään vastaava tieto samalta ajanjaksolta vuodelta 2019. Tiedot perustuvat apteekkien päivittäin Kelaan toimittamiin ostotietoihin.

Aineisto päivittyy kerran viikossa keskiviikkoaamuisin. Kehitämme sovellusta sen käyttökokemusten karttuessa.

Tutustu Reseptilääkkeiden ostot -sovellukseen

Tiedotteet

Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea vuoden loppuun

Työttömyysturvan väliaikaisia muutoksia jatketaan vuoden loppuun

Hallitus esittää tilapäistä epidemiakorvausta toimeentulotukiasiakkaille

Työttömyysetuushakemusten käsittelyä nopeutetaan koronaepidemian takia

Yksityisen terveydenhuollon koronavirustutkimuksista ja vasta-ainetesteistä saa Kela-korvauksen

Väliaikainen etuus koronaepidemian takia palkattomalla vapaalla oleville

Uusi palvelu kertoo: työttömyysturvan hakemusmäärät kasvoivat eniten Uudellamaalla ja Pirkanmaalla

Väliaikaisia muutoksia palkansaajan ja yrittäjän työttömyysetuuksiin

Tilastot

Koronakriisin vaikutukset Kelan etuushakemuksiin ja etuuksien saajiin

Sovellus lääkekulutuksen seurantaan

Tutkimusblogi

Koronakriisi vaikutti yksilöterapioiden toteutukseen

Miten koronavirus on vaikuttanut kuntoutukseen? – Vaikutusten arvioinnissa paljon huomioitavaa

Sosiaaliturvan stressitesti 1: Toimeentulo turvattuna valtaosalla palkansaajakotitalouksista

Vanhempainpäivärahan määrä lasketaan uudella tavalla – muutos heikentää lomautettujen ja työttömien tilannetta

Koronakriisi näkyy etuuksien tarpeessa – erityisesti nuoret naiset joutuvat turvautumaan yhä useammin toimeentulotukeen

Kelan korvaustilastoissa ei vielä näy yksityislääkärillä ja yksityishammaslääkärillä käyntien vähenemistä

Koronavirus näkyy vasta viiveellä Kelan sairauspäivärahaetuuksissa

Uusi sovellus lääkekulutuksen seurantaan – lääkkeiden hamstraus suurimmillaan viikolla 12

Yhteystiedot

  • tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen (toimeentulo), Twitter: @SigneJauhiainen
  • erikoistutkija Heini Kari (lääkkeet), Twitter: @HeiniKari
  • tilastoasiantuntija Sami Tuori

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kela.fi