Perustamis-, käyttö- ja ostopalvelujen kustannukset

Oman työterveysaseman perustamis- ja käyttökustannukset

Työnantajalla voi olla oma tai toisten työnantajien kanssa yhteinen työterveysasema, joka tuottaa työnantajan palveluksessa olevien työterveyshuollon ja sairaanhoidon palvelut.

Työnantajalle korvataan työterveysaseman perustamisesta ja ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset perustamis- ja käyttökustannukset.

Perustamiskustannuksina korvattavia hankinta- ja uusimiskustannuksia aiheutuu

  • tutkimus-, hoito- ja toimistolaitteistosta
  • kalustosta
  • työterveyshuollon tieto- ja seurantajärjestelmistä

Kiinteistöön liittyviä kustannuksia ei korvata perustamiskustannuksina.

Käyttökustannuksina korvattavia kustannuksia ovat mm:

  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden palkka- ja pakolliset palkkasivukustannukset
  • työterveyshenkilöstön täydennyskoulutuksen kustannukset Suomessa
  • työterveysaseman ylläpidon kustannukset

Terveyskeskuksen tai lääkäriaseman palvelujen kustannukset

Työnantaja voi järjestää työterveyshuollon hankkimalla työntekijöilleen palvelut terveyskeskukselta, lääkärikeskukselta tai itsenäiseltä ammatinharjoittajalta (esim. työterveyslääkäri, -hoitaja) ostopalveluna.

Työnantajalle korvataan ostopalveluna hankitun työterveyshuollon tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia. Perittyjen maksujen ja palkkioiden tulee vastata samoja työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneita hyväksyttäviä perustamis- ja käyttökustannuksia kuin omilla työterveysasemilla.

Palveluntuottaja perii työnantaja-asiakkaalta

  • työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden työstä aikaperusteisia tai käyntikertakohtaisia palkkioita sekä
  • laboratorio- ja radiologisista tutkimuksista toimenpidekohtaisia maksuja.

Edellä mainittujen lisäksi voidaan periä yleismaksuja, joilla katetaan avustavan henkilöstön työstä, esim. toimistotyöstä ja -tarvikkeista sekä puheluista, aiheutuvia kustannuksia Yleismaksuilla ei voi kattaa ammattihenkilöiden tai asiantuntijoiden toimintaa. Jos tilikauden aikana ei ole ollut mitään työterveyshuollon toimintaa, Kela ei korvaa pelkkiä yleismaksuja.

Lue lisää