Kliiniset ravintovalmisteet

Korvattavalla kliinisellä ravintovalmisteella tarkoitetaan valmistetta, jota käytetään vaikean sairauden hoidossa korvaamaan tai täydentämään ruokavaliota tai sen osaa ja jolle on vahvistettu korvattavuus ja kohtuullinen tukkuhinta. (Ks. Korvauksen määrä).

Lääkkeiden hintalautakunta vahvistaa kaupallisen kliinisen ravintovalmisteen korvattavuuden. Korvattavat kaupalliset kliiniset ravintovalmisteet löytyvät Lääkehakupalvelusta. Kansaneläkelaitos pitää sairauksittain luetteloa korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista. Luettelon voi hakea Kelan lääkehausta korvausluokan tai korvausnumeron perusteella.

Apteekissa valmistettujen kliinisten ravintovalmisteiden korvattavuus

Apteekissa valmistettu kliininen ravintovalmiste on korvattava, jos

  • se vastaa korvattavaa kaupallista kliinistä ravintovalmistetta tai
  • se on valmistettu korvattavasta kaupallisesta kliinisestä ravintovalmisteesta tai
  • lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut apteekissa kilotavarasta valmistetun kliinisen ravintovalmisteen korvattavuuden

Lisäksi edellytetään, että

  • valmistetta käytetään sairausvakuutuslain tarkoittamaan sairauden hoitoon ja
  • asiakkaalle on myönnetty kliinisen ravintovalmisteen korvausoikeus.

Korvattavan apteekissa valmistetun kliinisen ravintovalmisteen lääkemuodon, vahvuuden ja pakkauskoon ei tarvitse olla sama kuin ko. korvattavan kaupallisen kliinisen ravintovalmisteen, kun valmistetta käytetään ko. korvattavassa sairaudessa.

Lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut korvattavuuden tietyille apteekissa kilotavarasta valmistetuille kliinisille ravintovalmisteille. Kela ylläpitää luetteloa edellä mainituista lääkkeiden hintalautakunnan vahvistamista korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista.

Jos edellä mainitut korvaamisen edellytykset täyttyvät, apteekki voi toimittaa apteekissa valmistetun kliinisen ravintovalmisteen suorakorvattuna.

Epäselvissä tapauksissa apteekissa valmistettujen kliinisten ravintovalmisteiden korvattavuus varmistetaan apteekin tilityksiä käsittelevästä Kelan palvelupisteestä tai asiakas ohjataan hakemaan korvausta Kelasta.

1.1.2021 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 5.2.4)