Perusvoiteet

Perusvoiteet ovat yleisiä kauppatavaroita. Lääkkeiden hintalautakunta vahvistaa perusvoiteen korvattavuuden.

Perusvoiteen korvaaminen edellyttää, että lääkemääräyksessä on maininta pitkäaikaisen ihotaudin hoidosta.

SVL 5 luku 2 § 3 mom.
Lääkärin ja rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutetun sairaanhoitajan määräämä, lääkärin toteaman pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon käytettävä perusvoide korvataan, jos perusvoide on lääketehtaan valmistama ja apteekista hankittu ja sille on hyväksytty peruskorvattavuus ja vahvistettu kohtuullinen tukkuhinta.

Markkinoilla on myös perusvoiteen kaltaisia rajoitetusti korvattavia lääkevoiteita (ks. Kustannukset, joita ei pidetä tarpeellisina tai joiden korvaamisesta on annettu erillinen ohje).

Apteekissa valmistettujen ei-lääkkeellisten voiteiden peruskorvaus

Apteekissa valmistettu voideseos, joka ei sisällä lääkeainetta, on peruskorvattava, jos

  • lääkäri tai rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutettu sairaanhoitaja on määrännyt voiteen lääkärin toteaman pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon,
  • voiteen voidaan katsoa vastaavan korvattavaa lääketehtaan valmistamaa perusvoidetta tai voiteen valmistuksessa on käytetty korvattavaa lääketehtaan valmistamaa perusvoidetta ja
  • pakkauskoko on vähintään 100 g.

Korvattavaa perusvoidetta sisältävä voideseos korvataan pitkäaikaisen ihotaudin hoidossa perusvoiteena myös silloin, kun seokseen on lisätty ei-lääkkeellistä ainetta, esim. mentolia.

Korvausjärjestelmään kuuluvat, lääketehtaan valmistamat perusvoiteet voi hakea Kelan lääkehausta.

Jos edellä mainitut korvaamisen edellytykset täyttyvät, apteekki voi toimittaa ex tempore –perusvoiteen suorakorvattuna.

Epäselvissä tapauksissa apteekissa valmistettujen perusvoiteiden korvattavuus varmistetaan apteekin tilityksiä käsittelevästä Kelan palvelupisteestä tai asiakas ohjataan hakemaan korvausta Kelasta.

1.6.2020 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 5.2.5)