Työterveyshuollon korvauksen määrä

Työterveyshuollon kustannukset jakautuvat kahteen korvausluokkaan.

  • Korvausluokkaan I kuuluvat lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset.
  • Korvausluokkaan II kuuluvat yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.

Kummallekin korvausluokalle Kela vahvistaa joka vuosi työntekijäkohtaisen kustannusten laskennallisen enimmäismäärän. Maksettavan korvauksen enimmäismäärä on korkeintaan 50 % tai 60 % kustannusten laskennallisesta enimmäismäärästä. Työnantajalle maksettava korvaus ei voi ylittää työntekijäkohtaista korvauksen enimmäismäärää.

Korvaus 50 %

Korvaus on molemmissa korvausluokissa 50 % hyväksytyistä tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista, kun korvaamisen perusedellytykset täyttyvät ja palvelua on toteutettu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.

Korvaus 60 %

Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista voidaan kuitenkin korvausluokassa I korvata 60 %, jos työterveyshuolto ja työpaikka ovat yhteistyössä sopineet työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta.

Lisäksi edellytetään, että työkyvyn hallinnan toimintakäytännöt on dokumentoitu seuraavasti:

Vähintään 20 työntekijän työpaikka

Alle 20 työntekijän työpaikka

Yrittäjä ja muu omaa työtään tekevä

Työpaikan toimintakäytännöstä on erillinen kirjallinen kuvaus.

 

Työpaikan toimintakäytäntö on kuvattu työterveyshuollon työpaikkaselvitysraporttiin.

 

Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on kuvattu sekä yrittäjän että työterveyshuollon tehtävät ja vastuut.
 

Työterveyshuollon tehtävät ja vastuut on kuvattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Työterveyshuollon tehtävät ja vastuut on kuvattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa.