Korvauksen määrä

Lääkärin ja hammaslääkärin palkkioista ja heidän määräämistä tutkimuksista ja hoidoista korvataan Kelan vahvistama korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvauksen perusteeksi vahvistettu korvaustaksa, korvauksena maksetaan perityn palkkion määrä.

Kun hoidon on antanut erikoislääkäri ja hoito on kuulunut hänen erikoisalaansa, korotetaan taksaa 50 %. Jos hoidon on antanut erikoishammaslääkäri ja hoito on kuulunut hänen erikoisalaansa, korotetaan taksaa 30 %.

Korvauksen perusteena olevia lääkärinpalkkiotaksoja ja hammashoidon taksoja voidaan korottaa 100 %, kun tutkimus on suoritettu tai hoito on annettu:

  • arkipäivisin klo 21.00–07.00 tai
  • lauantaina tai pyhäpäivän aattona klo 18.00:n jälkeen tai
  • sunnuntaina tai muuna pyhäpäivänä.

Korotus ei koske lääkärintodistuksen antamista eikä lääkemääräyksen uusimista.

Palkkiosta, jonka lääkäri tai hammaslääkäri on perinyt suorittamastaan tutkimuksesta, maksetaan korvaus tutkimuksen ja hoidon taksan mukaan.

Jos asiakkaalle annetaan alennusta, tulee Kelalle toimitetuissa selvityksissä esittää todellinen peritty palkkio toimenpiteittäin.