Korvaus kliinisistä ravintovalmisteista

SVL 5 luku 7 § 1 ja 2 mom., 6 luku 1 § 1 mom.

Vaikean sairauden hoitoon käytettävästä kliinisestä ravintovalmisteesta korvataan 40 prosenttia tai 65 prosenttia korvauksen perusteesta alkuomavastuun täyttymisen jälkeen.

Lääkkeiden hintalautakunta päättää kliinisen ravintovalmisteen korvattavuudesta.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään kliinisistä ravintovalmisteista maksetaan korvausta.

Kliininen ravintovalmiste korvataan vain, jos se on ostettu voimassa olevalla lääkemääräyksellä ja asiakkaalle on myönnetty oikeus korvattaviin kliinisiin ravintovalmisteisiin.

Jos asiakas, jolla ei vielä ole korvausoikeutta, ostaa kliinisiä ravintovalmisteita lääkemääräyksellä, lasketaan valmisteen hinta käyttäen lääkkeisiin sovellettavaa arvonlisäveroa.

Kansaneläkelaitos ylläpitää luetteloa korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista sairauksittain.

Kliinisten ravintovalmisteiden korvausoikeuden hakeminen

Oikeutta korvattaviin kliinisiin ravintovalmisteisiin haetaan samoin kuin haetaan oikeutta erityiskorvattaviin lääkkeisiin.

VNa Valtioneuvoston asetus vaikeista sairauksista, joiden hoidossa käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista maksetaan korvausta
Korvausnumerot Valtioneuvoston asetuksen mukaiset vaikeat sairaudet ja niiden korvausnumerot
Lääkehaku Kaupan olevat korvattavat kliiniset ravintovalmisteet

1.1.2016 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 7.3)