Lääkekohtainen omavastuu, ylempi erityiskorvaus

SVL 5 luku 9 § 5 mom.
Lääkekohtainen omavastuu peritään samalla kertaa ostetusta enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä.

Ylemmässä erityiskorvausluokassa (100 %) lääkekohtainen omavastuu on 4,50 euroa.

Ylempi erityiskorvaus maksetaan lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta.

Jos erityiskorvattava valmiste sisältyy viitehintaryhmään ja asiakas kieltää lääkkeen vaihdon, erityiskorvaus maksetaan lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta korkeintaan viitehinnasta.

Lääkkeet voidaan katsoa samalla kertaa ostetuiksi, jos ylempään erityiskorvausluokkaan kuuluva lääkevalmiste toimitetaan vakuutetusta riippumattomista syistä eri kerroilla. Valmisteesta voidaan periä yksi lääkekohtainen omavastuu esimerkiksi silloin, jos osa asiakkaan ostamasta lääke-erästä on jouduttu erikseen tilaamaan apteekkiin (ks. Apteekkitiedote 32/2019, esimerkit 1-3).

Lääkekohtainen omavastuu peritään toimituseräkohtaisesti. Toimituserällä tarkoitetaan yhdellä lääkemääräyksellä samalla toimituskerralla toimitettavia lääkepakkauksia. Samaksi lääkkeeksi katsotaan valmisteet, joilla on sama kauppanimi, vahvuus ja lääkemuoto. Esimerkiksi jos samalla kertaa toimitetaan saman lääkkeen eri pakkauskokoja tai eri makuja, lääkekohtainen omavastuu peritään vain kerran (hinnoitellaan lisäpakkaus).

1.1.2020 (Apteekkien SV-ohjeet kohdat 6.4)

Lue lisää