Hedelmöityshoito

Hedelmöityshoidoista maksetaan korvausta naiselle ja miehelle silloin, kun parin lapsettomuus on sairauden aiheuttama. Jos lapsettomuuden syynä on ikääntymiseen liittyvä munasolujen määrän väheneminen, kyse ei ole sairausvakuutuslaissa tarkoitetusta sairauden hoidosta. Sterilisaation jälkeistä hedelmöityshoitoa ei yleensä korvata. Sukusolujen luovuttajan kustannuksia ei korvata, koska kyse ei silloin ole luovuttajan sairauden hoitamisesta.

Yli 43-vuotiaan naisen hedelmöityshoidon korvattavuus selvitetään Kuopion palvelupisteessä. Näissä tapauksissa ei sovelleta suorakorvaussopimusmenettelyä. Asiakas hakee korvausta itse Kelasta sekä lääkkeistä että toimenpiteistä. Hakemukseen liitetään hoitavan lääkärin lausunto sairaudesta.

Vaikka hedelmöityshoidoissa on kysymys parin hoidosta, selvitykset tutkimuksista ja hoidoista kirjataan aina sen henkilön nimellä, joka saa hoidon tai jonka näytteestä on kysymys. Esimerkiksi siemennestetutkimus voidaan korvata vain miehen tutkimuksena ja korvausta laskettaessa omavastuu kohdistetaan miehelle.

Hedelmöityshoitojen korvauskäsittely on keskitetty Kelassa Pohjois-Savon vakuutuspiirin Kuopion palvelupisteeseen.