Kostnadsersättning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Kostnadsersättning

När du deltar i sysselsättningsfrämjande service kan FPA betala ersättning för de resekostnader och kostnader för uppehälle du har i samband med deltagandet.

Sysselsättningsfrämjande service som berättigar till kostnadsersättning är

  • invandrares frivilliga studier
  • arbetskraftsutbildning
  • jobbsökarträning och karriärträning
  • arbetsprövning och utbildningsprövning
  • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Deltagande i sysselsättningsfrämjande service förutsätter en överenskommelse med AN-tjänster.

Kostnadsersättningen betalas i samband med den grunddagpenning eller det arbetsmarknadsstöd som du får då du deltar i sysselsättningsfrämjande service. Ersättningen är 9 euro/dag och betalas för högst 5 dagar per vecka. Ersättningen är skattefri inkomst.

Om du deltar i sysselsättningsfrämjande service utanför din pendlingsregion betalas förhöjd kostnadsersättning (gäller inte arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte). Förhöjd ersättning kan också betalas då servicen ordnas inom din pendlingsregion men utanför din hemkommun och du därför har inkvarteringskostnader. Skicka in kvittot på inkvarteringskostnaderna till FPA.

Den förhöjda kostnadsersättningen är 18 euro/dag.

För att få kostnadsersättning förutsätts alltid att du också får en arbetslöshetsförmån.

FPA meddelar uppgift om utbetald kostnadsersättning till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Senast ändrad 28.9.2023

Vad tycker du om sidan?