Kotimainen yhteistyö

Kela tekee sekä valtakunnallisesti että paikallisesti yhteistyötä muun muassa monien eri viranomaisten, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen sekä tutkimuslaitosten kanssa.

Jotta Kela onnistuu asiakaspalvelussaan, yhteistyö on tiivistä esimerkiksi terveydenhuollon, sosiaalitoimen, TE-palvelujen ja apteekkien kanssa. Osa Kelan yhteistyökumppaneista tuottaa asiakaspalvelun kannalta välttämätöntä tietoa asiakkaista. Näitä ovat esimerkiksi Digi- ja väestötietovirasto, Verohallinto ja Eläketurvakeskus.

Muita keskeisiä yhteistyötahoja ovat muun muassa eduskunta, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä monet julkishallinnon organisaatiot. Yhteistyötä on myös yritysten ja erilaisten yhteisöjen ja järjestöjen (esim. ammattiliittojen) kanssa.