Koulumatkatuki koronatilanteessa

Koulumatkatuen myöntämisehtoja on väliaikaisesti muutettu, koska koronaepidemian vuoksi poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat lisääntyneet. Opiskelijoiden täytyy kulkea kodin ja oppilaitoksen välillä etäopetuksen vuoksi aiempaa vähemmän, mutta koulumatkoista aiheutuu kuitenkin kustannuksia. 

Alla kerrotut muutokset ovat voimassa kevätlukukauden eli 1.1.–31.7.2021.

Kuka voi saada koulumatkatukea muuttunein ehdoin 1.1.–31.7.2021

Voit saada koulumatkatukea väliaikaisesti, jos kuljet vähintään 8 koulumatkatukeen oikeuttavaa edestakaista matkaa kalenterikuukaudessa. Voit saada koulumatkatukea muuttuneilla ehdoilla vain, jos koulumatkojen määrä on vähentynyt koronasta johtuvien opetusjärjestelyiden takia.

Tuki voidaan myöntää sinulle, jos opetusta järjestetään lähiopetuksena esimerkiksi vuoroviikoin tai kahtena päivänä viikossa.

Muut koulumatkatuen myöntämisen edellytykset säilyvät ennallaan: opiskelijan koulumatkan täytyy olla vähintään 10 kilometriä ja kulkemisen kustannusten täytyy olla poikkeuksia lukuun ottamatta vähintään 54 euroa kuukaudessa.

Toimi näin

  1. Jos et ole aiemmin hakenut tukea tai tuki on aikaisemmin lakkautettu siksi, ettei kuljettuja koulumatkoja ole ollut riittävästi, voit hakea koulumatkatukea.
  2. Täytä lomake Koulumatkatukihakemus KM 1 (pdf) ja jätä se oppilaitokseesi. Koulumatkatukea ei valitettavasti voi hakea verkossa Kelan asiointipalvelussa.
  3. Oppilaitoksesi tarkistaa hakemuksen tiedot ja täydentää hakemukseen tiedon siitä, ovatko koulumatkasi vähentyneet siksi, että etäopetusta on lisätty koronaepidemian takia.
  4. Saat kotiisi postitse kirjallisen päätöksen. Näet päätöksen myös asiointipalvelussa. Jos olet alaikäinen, Kela lähettää päätöksen tiedoksi myös huoltajallesi.

Lue lisää