Kuidas toimida, kui teie töösuhe Soomes lõppeb ja te taotlete töötushüvitist mõnes teises ELi riigis

Kui te Soomes enam ei tööta ja te soovite taotleda töötushüvitist mõnes teises ELi või EMP riigis või Šveitsis, läheb teil tarvis vormi U1 teie Soomes töötamise perioodi kohta. Kui teil see vorm on, saab teie töötamist Soomes arvesse võtta töötushüvitise määramisel, mida te oma koduriigis saada võiksite.

Kui te olete töötushüvitisfondi liige, saate vormi oma fondist. Kui te pole töötushüvitisfondi liige, saate vormi Kelalt. Taotlege Kelalt vormi U1 enne koduriiki naasmist.

Kuidas toimida?

  1. Paluge oma tööandjal täita vorm TT4 (töötamise tingimuse kontrollimise tõend) ja märkida vormile töösuhte lõppemise põhjus.
  2. Esitage vorm TT4 Kelale.
  3. Andke Kelale oma praegune aadress ja muu kontaktteave teie koduriigis.
  4. Kela saadab teile postiga vormi U1, mis tõendab teie Soomes töötamise perioode.