Asevelvollisuus: palvelukseen astuminen

Lue asevelvollisen tuista osiosta Asevelvolliset.

Asevelvollisuus voi vaikuttaa Kelan maksamiin tukiin.

Eläkkeensaajan asumistuki

Jos asevelvollisen omainen saa eläkkeensaajan asumistukea ja hakee lisäksi sotilasavustusta, Kela maksaa perheen sotilasavustuksena asumismenojen ja eläkkeensaajan asumistuen erotuksen.

Isyysraha

Isyysrahaa voit saada asevelvollisuuden aikana, jos olet isyysvapaalla tai muulla lomalla palveluksesta ja hoidat lasta. Hae isyysrahaa verkossa tai lomakkeella SV29a.

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki

Sotilasavustus ei vähennä tulosidonnaisen hoitolisän määrää.

Opintotuki

Opintotukea ei voi saada asevelvollisuuden aikana.

Sairauspäiväraha

Sairauspäivärahaa ei voi saada asevelvollisuuden aikana.

Työmarkkinatuki ja peruspäiväraha

Työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa ei voi saada asevelvollisuuden aikana. Ilmoita palveluksesi alkamisesta TE-toimistoon.

Yleinen asumistuki

Jos ruokakunnallesi maksetaan jo yleistä asumistukea, sitä ei lakkauteta palveluksen alkaessa. Tällöin Kela maksaa sotilasavustuksena asumismenojesi ja asumistuen erotuksen. Uutta yleistä asumistukea ei myönnetä palveluksen alkamiskuukauden alusta ruokakunnalle, jolla on oikeus sotilasavustukseen. Sen sijaan asumismenot voidaan korvata sotilasavustuksena.