Jos aloitat opiskelun

Lue opiskelijan tuista osiosta Opiskelijat.

Tulojen pieneneminen vaikuttaa moniin Kelan maksamiin etuuksiin. Lue lisää sivulta Jos tulosi laskevat.

Asevelvollisuuden aikana et voi saada opintotukea.

Eläkkeensaaja ei voi saada opintotukea. Perhe-eläke ei kuitenkaan estä opintotuen saamista.

Eläkkeensaajan asumistuki

Et voi saada opintotuen asumislisää, jos saat eläkkeensaajan asumistukea tai asut samassa asunnossa eläkkeensaajan asumistukea saavan puolisosi kanssa. Eläkkeensaajan asumistuki myönnetään yhteisten tulojen ja asumismenojen perusteella eläkkeensaajalle. Jos saat leskeneläkettä, voit valita, nostatko eläkkeensaajan asumistukea vai opintotuen asumislisää.

Isyysraha opiskelijalle

Isyysrahaa ja opintotukea voit saada samaan aikaan. Tällöin isyysraha maksetaan vähimmäismääräisenä. Isyysraha katsotaan tuloksi opintotuen tulovalvonnassa. Ilmoita opiskelun aloittamisesta Kelaan verkossa, vapaamuotoisesti kirjallisesti tai soittamalla lapsiperheiden palvelunumeroon 020 692 206.

Kuntoutusraha

Ilmoita Kelaan opiskelun aloittamisesta vapaamuotoisesti kirjallisesti tai soittamalla kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205.

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki

Opintotuki ei vaikuta lastenhoidon tukeen, mutta lastenhoidon tuki katsotaan tuloksi opintotuen tulovalvonnassa.

Sairauspäiväraha

Ilmoita Kelaan opiskelun aloittamisesta verkossa, vapaamuotoisesti kirjallisesti tai soittamalla sairausajan tukien palvelunumeroon 020 692 204. Sairauspäivärahaa ja opintotukea ei makseta samalta ajalta.

Työkyvyttömyyseläke

Ilmoita Kelaan, jos olet saanut koulutuksen uuteen ammattiin. Tee ilmoitus lomakkeella EV267.

Työmarkkinatuki ja peruspäiväraha

Työttömänä voit harjoittaa omaehtoisia opintoja, esimerkiksi suorittaa loppuun kesken jääneen tutkinnon. Jos olet työttömänä työnhakijana TE-toimistossa ja olet täyttänyt 25 vuotta viimeistään opintojen alkamishetkellä, voit joissakin tapauksissa saada työttömyysturvaa opintojesi aikana. TE-toimisto arvioi, voidaanko opintosi katsoa omaehtoiseksi opiskeluksi. Lue lisää sivulta Työllistymistä edistävät palvelut.

Muussa tapauksessa sinulla voi olla oikeus opintotukeen. Työttömyysturvaa ja opintotukea ei makseta samalta ajalta.

Ilmoita opiskelun aloittamisesta seuraavassa työttömyysajan ilmoituksessasi verkossa tai lomakkeella TT2.

Vanhempainraha opiskelijalle

Vanhempainrahaa ja opintotukea voidaan maksaa päätoimisesti opiskelevalle äidille tai isälle. Vanhempainraha maksetaan vähimmäismääräisenä. Jos opiskeleva vanhempi ei hae tai nosta opintorahaa, maksetaan vanhempainraha täysimääräisenä.

Vanhempainraha katsotaan tuloksi opintotuen tulovalvonnassa. Ilmoita opiskelun aloittamisesta Kelaan verkossa, vapaamuotoisesti kirjallisesti tai soittamalla lapsiperheiden palvelunumeroon 020 692 206.

Äitiysraha opiskelijalle

Äitiysrahaa ja opintotukea voit saada samaan aikaan, jos opiskelet päätoimisesti. Tällöin äitiysraha maksetaan vähimmäismääräisenä. Äitiysraha katsotaan tuloksi opintotuen tulovalvonnassa. Ilmoita opiskelun aloittamisesta Kelaan verkossa, vapaamuotoisesti kirjallisesti tai soittamalla lapsiperheiden palvelunumeroon 020 692 206.

Yleinen asumistuki

Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat ovat voineet saada yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen. Voit hakea yleistä asumistukea verkossa tai lomakkeella AT 1. Samaan ruokakuntaan kuuluvat hakevat yhteisen asumistuen.