Jos tulosi nousevat

Erilaiset tulot vaikuttavat etuuksiin eri tavalla. Tuloilla tarkoitetaan yleensä ansio- ja pääomatuloja, ulkomailta saatuja tuloja, veronalaisia sosiaalietuuksia sekä apurahoja. Tarkista saamastasi etuuspäätöksestä ja etuuden verkkosivulta, mitkä tulot vaikuttavat kyseiseen etuuteen. Kela ottaa yleensä tulot huomioon bruttomääräisinä, eli ennen kuin niistä on vähennetty verot.

Muutos tuloissasi voi vaikuttaa myös puolisosi tai asuinkumppanisi etuuksiin. Vastaavasti puolisosi, muun asuinkumppanisi tai vanhempasi tulojen muuttuminen voi vaikuttaa sinun etuuksiisi.

Tulojen muuttuminen voi vaikuttaa Kelan maksamiin tukiin

Laskureilla voit arvioida, paljonko etuuksien määrät muuttuvat.

Elatustuki

Elatusvelvollisen tulojen muuttuessa voi olla tarpeen muuttaa myös elatusavun määrää. Tämä voi vaikuttaa Kelan maksamaan elatustukeen. Elatusavun vahvistamiseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä kunnan tai kaupungin lastenvalvojaan.

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistuki on tarkistettava, jos sinun tai sinun ja puolisosi yhteenlasketut vuositulot kasvavat vähintään 919 e/v eli 76,58 e/kk. Tee tarkistus verkossa tai lomakkeella AE1.

Isyysraha

Isyysrahan aikana voit työskennellä vain sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Ilmoita työskentelypäivät Kelaan verkossa tai soittamalla lapsiperheiden palvelunumeroon. Palkkatietoja tai sunnuntaina tai pyhäpäivänä tehtyä työtä ei tarvitse ilmoittaa.

Korkoavustus

Korkoavustuksen saaminen edellyttää, että tulosi eivät ylitä tulorajaa koron maksua edeltävien neljän kuukauden aikana.

Kuntoutusraha

Tulojen muuttuminen voi vaikuttaa kuntoutusrahan saamiseen tai määrään. Jos saat kuntoutusrahaa ja menet töihin tai alat saada jotain uutta etuutta, ilmoita siitä Kelalle vapaamuotoisesti kirjallisesti. Nuoren kuntoutusrahaa ja eläkkeensaajan kuntoutusrahaa saavan opiskelijan ammatillisen koulutuksen aikaisia työtuloja ei vähennetä kuntoutusrahasta, eikä niitä tarvitse ilmoittaa Kelalle.

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki

Lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen tulosidonnaisen hoitolisän määrään vaikuttaa tulojen muutos. Tee tarkistus verkossa tai lomakkeella WH1.

Leskeneläke

Tulosi vaikuttavat jatkoeläkkeen tulosidonnaiseen täydennysmäärään. Ilmoita muutoksesta lomakkeella EV277.

Opintotuki

Sinun ei tarvitse ilmoittaa Kelalle tulojesi muuttumisesta, mutta sinun on huolehdittava itse, etteivät tulosi ylitä vuositulorajaa. Jos raja ylittyy, joudut palauttamaan opintotukea jälkikäteen.

Sotilasavustus

Sotilasavustusta myöntäessään Kela ottaa huomioon nettotulot. Sinun tai avustusta saavan omaisesi tulojen muuttuminen voi vaikuttaa avustuksen määrään. Palkkatuloja ei oteta huomioon, jos niitä on vain yhdeltä kuukaudelta. Tee tarkistus lomakkeella SA1.

Takuueläke

Takuueläke pitää tarkistaa, jos muiden eläkkeittesi määrä muuttuu tai alat saada uutta eläkettä. Voit tehdä tarkistuksen suullisesti soittamalla numeroon 020 692 202 sekä Kelan palvelupisteessä tai verkossa ja lomakkeella E285.

Työkyvyttömyyseläke

Ilmoita Kelaan, jos aloitat palkkatyön. Kela lopettaa työkyvyttömyyseläkkeen maksamisen, jos saat palkkaa enemmän kuin 737,45 e/kk. Tällöin voit kuitenkin jättää eläkkeesi lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi tai enintään kahdeksi vuodeksi. Ilmoita palkkatyön aloittamisesta lomakkeella EV267. Jos alat saada muuta eläkettä tai korvausta tai niiden määrä muuttuu, ilmoita siitä Kelaan lomakkeella E285.

Työmarkkinatuki ja peruspäiväraha

Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan määrään vaikuttavat tulosi. Kun täytät seuraavan työttömyysajan ilmoituksen verkossa tai lomakkeella TT2, ilmoita siinä, että tulosi ovat muuttuneet. Liitä mukaan selvitys, esimerkiksi palkkakuitti.

Vanhuuseläke

Vanhuuseläke pitää tarkistaa, jos muiden eläkkeittesi määrä muuttuu tai alat saada uutta eläkettä. Voit tehdä tarkistuksen suullisesti soittamalla numeroon 020 692 202 sekä Kelan palvelupisteessä, verkossa sekä lomakkeella E285.

Tee tarkistus lomakkeella E285.

Yleinen asumistuki

Yleinen asumistuki on tarkistettava, jos ruokakuntasi yhteenlasketut tulot nousevat vähintään 400 e/kk edelliseen tukipäätökseen verrattuna. Tee tarkistus verkossa tai lomakkeella AT1.

Äitiysraha sekä vanhempainraha

Työskentely arkipäivinä (maanantaista lauantaihin) vaikuttaa äitiysrahaan ja vanhempainrahaan. Sunnuntaisin työskentely ei vaikuta, koska etuutta maksetaan vain arkipäiviltä. Palkan suuruus ei vaikuta etuuden määrään: työskentelypäiviltä etuus maksetaan vähimmäismääräisenä. Ilmoita työskentelypäivät Kelaan verkossa tai soittamalla lapsiperheiden palvelunumeroon. Palkkatietoja tai sunnuntaina tai pyhäpäivänä tehtyä työtä ei tarvitse ilmoittaa.

Verkon asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jos täytät paperilomakkeen, voit postittaa sen mihin tahansa Kelan palvelupisteeseen.

Lue lisää