Muutto yhteen

Jos elät puolisosi kanssa yhteisessä taloudessa ja avioliitonomaisissa olosuhteissa, mutta ette ole naimisissa, olette avoliitossa. Avoliitto voi vaikuttaa seuraaviin sinun tai puolisosi etuuksiin, jolloin avoliiton solmimisesta on ilmoitettava Kelaan. Avioliitosta ei tarvitse ilmoittaa. Laskureilla voit arvioida, paljonko etuuksien määrät muuttuvat.

Muista tehdä osoitteenmuutos Digi- ja väestötietovirastoon osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi, kun muutat yhteen puolisosi kanssa. Ilmoita Kelalle avoliiton alkamisesta OmaKelassa tai soittamalla numeroon 020 692 206.

Lue lisää asunnon vaihtumisen vaikutuksista sivulta Asunnonvaihto.

Elatustuki

Oikeus elatustukeen päättyy, jos tukeen oikeutettu lapsi muuttaa elatusvelvollisen kanssa samaan asuntoon.

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistuki on tarkistettava perhesuhteiden muuttuessa tai asunnon vaihtuessa. Tee tarkistus verkossa tai lomakkeella AE1.

Eläkkeen lapsikorotus

Jos olet muuttanut samaan talouteen huollettavanasi olevan alaikäisen lapsen kanssa, voit saada eläkkeeseesi lapsikorotuksen. Täytä lapsikorotushakemus EV264.

Kansaneläke

Kansaneläke on pienempi avo- tai avioliitossa olevalle kuin yksin asuvalle.  Voit tehdä tarkistuksen suullisesti soittamalla numeroon 020 692 202 tai Kelan palvelupisteessä, OmaKelassa sekä lomakkeella E285.

Lapsilisän yksinhuoltajakorotus

Sinulla ei ole oikeutta lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen, jos solmit uuden avio- tai avoliiton. Täytä lapsilisän tarkistushakemus verkossa tai lomakkeella LL1. Voit ilmoittaa yksinhuoltajakorotuksen lakkautuksesta myös suullisesti lapsiperheiden palvelunumeroon p. 020 692 206.

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen tulosidonnaisen hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja avio- tai avopuolison tulot. Tee tarkistus verkossa tai lomakkeella WH1.

Leskeneläke

Leskeneläkkeen jatkoeläkkeen tulosidonnainen täydennysmäärä on pienempi parisuhteessa olevalle. Tee tarkistus lomakkeella EV277.

Sotilasavustuksen asumisavustus

Sotilasavustuksen asumisavustus on tarkistettava asukkaiden määrän tai asunnon vaihtuessa. Tee tarkistus lomakkeella SA1.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuen määrään vaikuttavat kaikkien perheenjäsenten tulot ja varat sekä menot. Tee tarkistus verkossa tai lomakkeella TO1.

Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan lapsikorotus

Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan lapsikorotukseen sinulla on oikeus myös avio- tai avopuolisosi alaikäisestä lapsesta, jos tämä asuu kanssasi samassa taloudessa. Kun täytät seuraavan työttömyysajan ilmoituksen verkossa tai lomakkeella TT2, ilmoita siinä, että perhesuhteesi ovat muuttuneet.

Yleinen asumistuki

Yleisen asumistuen määrään vaikuttavat asunnon vaihto ja asukkaiden määrän muutos. Voit tehdä tarkistuksen verkossa tai lomakkeella AT1.

Jos muutat ns. kimppakämppään, eli sinulla ei ole yhteistä taloutta asuinkumppaneidesi kanssa, Kela katsoo teidän kuuluvan samaan ruokakuntaan, jos teillä on yhteinen vuokrasopimus. Tällöin Kela maksaa yleisen asumistuen teille yhteisesti, ja sekä sinun että asuinkumppaneidesi tulot vaikuttavat tukeen. Tukihakemuksen liitteeksi tarvitaan tällöin yhteisöruokakunnan valtuutuslomake (AT5). Jos teillä on erilliset vuokrasopimukset, teidät lasketaan eri ruokakuntiin kuuluviksi, ja mahdollinen asumistuki maksetaan kullekin erikseen. Avio- ja avopuolisot, vanhemmat ja lapset sekä isovanhemmat ja lapsenlapset katsotaan kuitenkin aina samaan ruokakuntaan kuuluviksi riippumatta vuokrasopimuksista.  

OmaKelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jos täytät paperilomakkeen, voit postittaa sen mihin tahansa Kelan palvelupisteeseen.

Lue lisää