Kun ikää tulee

Työtön työnhakija voi saada työmarkkinatukea vanhuuseläkeikään asti, mutta ansio- tai peruspäivärahalle on enimmäismäärä.

Ennen vuotta 1950 syntynyt työtön, joka on täyttänyt työssäoloehdon, voi saada päivärahakauteensa lisäpäiviä ja hakea eläkettä niiden päätyttyä.

Lisäpäivät

Ikääntyvä työtön, joka on täyttänyt työssäoloehdon, voi saada päivärahakauteensa lisäpäiviä ja päästä niin sanottuun eläkeputkeen. Oikeus lisäpäiviin koskee vain palkansaajan työttömyyspäivärahan saajia, ei yrittäjiä.

Sinulla on oikeus peruspäivärahan lisäpäiviin, jos olet syntynyt

  • vuosien 1950–1954 välisenä aikana ja siis täyttänyt 59
  • vuosien 1955–1956 välisenä aikana ja täyttänyt 60
  • vuonna 1957 tai sen jälkeen ja täyttänyt 61 vuotta ennen 500 päivän enimmäismaksuajan täyttymistä.

Lisäksi edellytetään, että olet ollut työssä vähintään 5 vuotta edellisen 20 vuoden aikana. Peruspäivärahan lisäpäiviä maksetaan enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona täytät 65 vuotta.

Lue lisää