Kunta elatustuen hakijana

Kunnalla on mahdollisuus hakea elatustukea lapselle samoin perustein kuin henkilöasiakkaillakin. Kunnan elatustuen hakemisesta ja maksuvaatimuksista kerrotaan tarkemmin osiossa maksuvaatimusten tekeminen Kelalle perhe-etuuksissa.

Jos kunta hakee elatustukea yli kolme kuukautta takautuvalta ajalta eli myöhässä, pyydetään kunnalta selvitys myöhästymisen syystä. Hakemuksen käsittelyä voi nopeuttaa selvittämällä myöhästymisen syyt valmiiksi hakemuksen Lisätietoja-osioon. Elatustuki voidaan myöntää yli kolmelta kuukaudelta takautuvasti vain erityisen painavasta syystä. Tästä syystä jokainen myöhästynyt hakemus tutkitaan ja ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Jos kunnalle maksetaan huostaan otetun lapsen elatustukea, tuen maksaminen säännöllisesti maksupäivinä edellyttää, että lapsella on osoite väestötietorekisterissä. Jos lapsen osoitetieto puuttuu, elatustuki joudutaan maksamaan aina manuaalisesti ja maksut tulevat kunnan tilille muutaman päivän viiveellä.